Polityka prywatności


Ochrona Państwa sfery prywatnej podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy dane osobowe, pobrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej, zgodnie z przepisami prawa. Nasze strony internetowe mogą zawierać łącza do stron internetowych innych oferentów i powiązanych usług (patrz niżej), których nie obejmuje niniejsza deklaracja opolityce prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych
Strona internetowa może być użytkowana bez jakiegokolwiek protokołowania danych osobowych. Podczas każdych odwiedzin strony internetowej następuje jednak pobranie i wymiana danych. Portal uznania kwalifikacji zapisuje dane, które Państwa przeglądarka internetowa przesyła do naszego serwera. Do danych tych należą:

  • typ i wersja Państwa przeglądarki internetowej,
  • używany system operacyjny,
  • wywołana strona,
  • odwiedzana wcześniej strona (Referrer URL),
  • godzina zapytania wysłanego do serwera.

W celu ulepszenia oferty internetowej portal uznania kwalifikacji analizuje dane wyłącznie w celach statystycznych (statystyki internetowe). Dane do statystyk internetowych są pobierane w formie anonimowej (ze skróconym adresem IP) i nie jest możliwe przyporządkowanie ich do określonych osób. Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł.

Używamy plików cookie w celu zoptymalizowania wyświetlania treści.

Dane osobowe są zapisywane tylko wtedy, gdy podadzą je Państwo sami, na przykład podczas rejestracji na wydarzenie lub zamawiania materiałów informacyjnych. Podczas przesyłania danych osobowych wykorzystywana jest odpowiednia metoda szyfrowania, zgodna z aktualnym stanem techniki (Secure Sockets Layer – SSL).

Możliwość wyboru
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przesyłanie danych, w każdej chwili mogą nas Państwo o tym poinformować, abyśmy mogli odpowiednio zablokować lub usunąć Państwa dane.

Prawo do otrzymywania informacji
W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania informacji na temat zapisanych danych dotyczących Państwa osoby, źródła pochodzenia tych danych oraz celu ich zapisania. Na żądanie poinformujemy Państwa pisemnie o obowiązującym prawie oraz o tym, czy i jaki dane osobowe dotyczące Państwa osoby są u nas zapisane. Jeżeli pomimo naszych starań zapisane są nieprawidłowe informacje, na życzenie poinformujemy Państwa o tym fakcie. Redakcja udzieli Państwu informacji o zapisanych danych.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych oraz ograniczenie celu
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko w celach podanych podczas odczytywania tych danych. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Bezpieczeństwo
Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologii.

Informacje o polityce prywatności
Mogą Państwo zdecydować, czy w Państwa przeglądarce internetowej może zostać zapisany plik cookie do analizy internetowej, umożliwiający operatorowi strony internetowej gromadzenie i analizę różnych danych statystycznych.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy kliknąć następujące łącze, aby zapisać w przeglądarce internetowej plik cookie dezaktywacji Piwik. W informacjach o polityce prywatności na stronie Federalnego Instytutu ds. Kształcenia Zawodowego (BIBB) mogą Państwo dezaktywować zliczanie Państwa odwiedzin także dla portalu internetowego „Uznanie kwalifikacji w Niemczech”.

Powiązane usługi
Funkcja wyszukiwania pełnotekstowego jest udostępniana przez firmę Google (Google Inc.) jako usługa. W odniesieniu do przetwarzania zapytań wyszukiwania obowiązują następujące postanowienia dotyczące polityki prywatności.