Polityka prywatności

Ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy dane osobowe gromadzone podczas odwiedzania naszych stron internetowych, zgodnie z przepisami ustawowymi. Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych oferentów i powiązanych usług (patrz poniżej), których niniejsza polityka prywatności nie obejmuje.

Przetwarzanie danych osobowych

Strona internetowa może być używana bez osobistego logowania. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową, zbierane i wymieniane są jednak dane. Portal przechowuje dane, które twoja przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Są to:

  • rodzaj i wersja twojej przeglądarki internetowej,
  • używany system operacyjny,
  • wywołana strona,
  • poprzednio odwiedzana strona (adres URL strony przekierowującej),
  • czas zapytania serwera.

W celu udoskonalenia strony internetowej portal analizuje dane wyłącznie do celów statystycznych (statystyka sieci). Dane do statystyki sieci są zbierane anonimowo (ze skróconym adresem IP) i nie można ich przypisać do konkretnej osoby. Nie dokonuje się łączenia tych danych z innymi źródłami danych.

Plików cookie używamy w celu optymalizacji wyświetlania treści.

Dane osobowe zapisywane są tylko wtedy, gdy użytkownik poda je sam, na przykład wysyłając nam formularz kontaktowy, rejestrując się na wydarzenie lub zamawiając materiał informacyjny. Przekazywanie danych osobowych jest szyfrowane za pomocą najnowocześniejszego standardu (Secure Sockets Layer - SSL).

Formularz kontaktowy

Przesyłając formularz kontaktowy, zgadzasz się, aby jeśli wymaga tego odpowiedź, twoje zapytanie zostało przesłane do innych instytucji.

Ponadto zgadzasz się, że twoje dane w związku z korzystaniem z portalu „Anerkennung in Deutschland” wykorzystane zostaną do celów naukowych przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego.

Obowiązują przepisy Federalnej ustawy o ochronie danych.

Możliwość wyboru

Jeśli nie wyrażasz już więcej zgody na przekazywanie danych osobowych, możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, abyśmy mogli odpowiednio zablokować lub usunąć twoje dane. Napisz pod jeden z adresów anerkennungsportal@bibb.de  lub datenschutzbeauftragter@bibb.de.

Prawo do informacji

W każdej chwili masz prawo do informacji o przechowywanych danych o tobie, o ich pochodzeniu i celu przechowywania. Na żądanie poinformujemy cię na piśmie, zgodnie z obowiązującym prawem, czy i jakie dane osobowe o tobie są przez nas przechowywane. Jeśli mimo naszych starań, przechowywane będą nieprawidłowe informacje, poprawimy je na twoją prośbę. Informacji o przechowywanych danych dostarcza redakcja oraz inspektor ochrony danych BIBB.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych oraz sprecyzowanie celu

Wykorzystujemy twoje dane osobowe tylko do celów podanych w zapytaniu. Twoje dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim bez twojej wyraźnej zgody.

Bezpieczeństwo

Używamy technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony twoich danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem przez osoby nieuprawnione. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Uwagi dotyczące ochrony danych

Możesz zdecydować, czy unikalny plik cookie do analityki sieciowej ma być przechowywany w twojej przeglądarce, aby umożliwić operatorowi witryny zbieranie i analizowanie różnych danych statystycznych.

Jeśli chcesz zrezygnować, kliknij poniższy link, aby umieścić deaktywujący plik cookie Piwik w przeglądarce. Możesz również dezaktywować liczbę odwiedzin na portalu internetowym „Anerkennung in Deutschland” w notach dotyczących ochrony danych na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego.

Wskazówki BIBB odnośnie polityki prywatności

Dołączone usługi

Wyszukiwanie pełnotekstowe oferowane jest jako usługa przez Google (Google Inc.). W przetwarzaniu zapytań obowiązują następujące postanowienia polityki prywatności Google.

Polityka prywatności Google

Sieci społecznościowe

Należy pamiętać, że BIBB nie ma wpływu na warunki korzystania z sieci społecznościowych i oferowane przez nie usługi, a także na gromadzenie danych i ich dalsze wykorzystanie. Dane traktujemy z najwyższą starannością, ale nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie operatorów sieci społecznościowych i stron trzecich.

Infolinia praca i życie

Infolinia „Praca i życie w Niemczech” uzupełnia istniejące oferty informacyjne o możliwość zadawania indywidualnych i szczegółowych pytań, a zatem jest centralnym źródłem informacji dla ciebie. Infolinia zostanie uruchomiona we współpracy z Federalnym Urzędem ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) oraz Federalną Agencją Pracy (BA).

Ochrona praw osobistych i osobowych jest główną troską BAMF i BA. Dlatego chcielibyśmy wyjaśnić następujące fakty:

Twoje sprawy telefoniczne przyporządkowuje się do czterech głównych tematów i w zależności kompetencji merytorycznych prowadzi je BAMF lub BA:

  • poszukiwanie pracy, praca i zawód (BA)
  • uznawanie zagranicznych (BAMF)
  • wjazd i pobyt (BAMF)
  • nauka języka niemieckiego w Niemczech i za granicą (BAMF)

Jeśli to konieczne, rozmowy telefoniczne będą przełączane między BAMF i BA, aby zapewnić możliwie najlepszą obsługę. Jeśli przekierowanie połączenia do pracownika BAMF lub BA nie będzie możliwe, twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), a także twoja sprawa zostaną zapisane przez pracownika i przesłane e-mailem do współpracownika w BAMF lub BA. Wymiana informacji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem zaszyfrowanych wiadomości e-mail.

Udostępnione przez ciebie dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane przez BAMF i BA wyłącznie w celu udzielenia ci porady przez infolinię telefoniczną. Nie udostępniamy twoich danych osobowych osobom trzecim. Podanie danych dla BAMF i BA jest dobrowolne. Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Drukowanie i zapisywanie

Niniejszą politykę prywatności możesz wydrukować i zapisać, na przykład za pomocą funkcji przechowywania w przeglądarce.