Pielęgniarka - Lidiia Skurat

Osoba na zdjęciu w białym fartuchu
Lidiia Skurat

Moje największe pragnienie spełniło się!


Dzięki uznaniu mogę pracować w Niemczech w moim wyuczonym zawodzie.


Pielęgniarka Lidiia Skurat przybyła do Niemiec w 2013 roku. Początkowo była tutaj bez pracy - dzięki uznaniu ponownie pracuje teraz w pełnym wymiarze godzin w swoim zawodzie.


Imię i nazwisko Lidiia Skurat
Wiek 36
Zawód referencyjny Pielęgniarka
Kraj pochodzenia dyplom Rosja
Pracuje jako Pielęgniarka

Uznanie kwalifikacji oznacza dla mnie ...

... początek nowego etapu życia. Mogę pracować w swoim zawodzie i jestem w pełni zintegrowana.


Moja rada

Nigdy nie tracić celu z oczu!


Nadrobić 1460 godzin praktyki i zakuć niemieckie słownictwo fachowe – tak rozczarowująco brzmiał wynik postępowania w sprawie uznania kwalifikacji dla rosyjskiej pielęgniarki Lidii Skurat. „Teoretyczna cześć mojego dyplomu została wprawdzie całkowicie uznana, ale w praktyce musiałam wiele nadrobić w zakresie chirurgii, interny, psychiatrii i opieki ambulatoryjnej”. Samotna matka podjęła to wyzwanie: „Tyle rzeczy pokonałam już w moim życiu, że nie dam się zbić z tropu”.

Lidiia Skurat przybyła do Niemiec w 2013 roku ze względów osobistych. Rodzina jej męża od 15 lat mieszkała już we Wschodniej Westfalii, co ułatwiło jej trochę ponowny start. Lidiia Skurat chciała zapuścić korzenie w Niemczech również w obszarze zawodowym. I to w swoim wyuczonym zawodzie. W Rosji Lidiia Skurat zdobyła dyplom pielęgniarski w studium medycznym i przez kilka lat pracowała już na oddziale chirurgii dziecięcej w szpitalu.

Ale w Niemczech nie mogła pracować jako pielęgniarka bez oficjalnego uznania. Z pomocą doradcy w biurze pośrednictwa pracy Lidiia Skurat złożyła wniosek o uznanie jej świadectw w zarządzie rejencji w Düsseldorfie. Z powodu braków w części praktycznej jej wykształcenia nie mogła uzyskać pełnej równoważności. Na początek zakończonego sukcesem środka wyrównawczego w celu wyrównania istotnych różnic między rosyjskim a niemieckim wykształceniem, Lidiia Skurat otrzymała wsparcie w postaci kursu językowego, aby poprawić i ugruntować znajomość języka niemieckiego. Już po niedługim czasie osiągnęła poziom B2 zgodnie z ESOK (Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Potem odbyłam staż adaptacyjny”. Lidiia Skurat ukończyła praktykę w jednym ze szpitali w Essen. W zdobyciu tego miejsca pośredniczył Instytut medyczny mibeg z Kolonii, specjalizujący się w podyplomowym kształceniu specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, który również sprawował nad nią intensywną opiekę. Kurs wprowadzający dostarczył Lidii Skurat na początku
ważnych informacji na temat obszaru zawodowego i ram prawnych. Ale także podczas stażu adaptacyjnego Lidiia Skurat korzystała chętnie ze specjalistycznego doradztwa, np. szkolenia z ubiegania się o pracę.

Zaledwie dwa lata po złożeniu wniosku Lidiia Skurat trzyma w ręku pozytywną decyzję. Teraz jest oficjalnie uznana za pielęgniarkę. W międzyczasie 36-latka otrzymała również stałą pracę w szpitalu i pozytywnie patrzy w przyszłość: „To jest nowy etap w moim życiu. Dzięki uznaniu mogę żyć, pracować i zarabiać pieniądze w Niemczech jako normalna osoba”.

Foto:  © „Anerkennung in Deutschland“/BIBB: Robert Funke

Wywiad przeprowadzono we wrześniu 2017 r. W uznaniu dyplomu doradzało i towarzyszyło jej biuro pośrednictwa pracy oraz mibeg-Institut Medizin za pośrednictwem IQuaMed. IQuaMed jest częścią programu wsparcia „Integracja przez kwalifikacje (IQ)” w Nadrenii Północnej-Westfalii. IQuaMed we współpracy z klinikami i szkołami zawodowymi wspiera osoby starające się o uznanie w obszarze regulowanych zawodów medycznych w Kolonii oraz wielu miejscach w Nadrenii Północnej-Westfalii.