Fizjoterapeuta - Faisal Hamdo

Osoba na zdjęciu spogląda przyjaźnie w aparat.
Faisal Hamdo

Mam pewną przyszłość!


Dzięki mojej pracy jestem integralną częścią społeczeństwa.


Ze względu na wojnę w swojej ojczyźnie, Faisal Hamdo opuścił Syrię w 2014 roku. W Niemczech zbudował nowe życie i obecnie jest zatrudniony na czas nieokreślony jako fizjoterapeuta w szpitalu uniwersyteckim Hamburg-Eppendorf.


Imię i nazwisko Faisal Hamdo
Wiek 28
Zawód referencyjny Fizjoterapeuta
Kraj pochodzenia dyplom Syria
Pracuje jako Fizjoterapeuta

Uznanie kwalifikacji oznacza dla mnie ...

... bycie częścią społeczeństwa i możliwość kształtowania kraju.


Moja rada

Kluczem jest język. Dlatego ważne jest, aby się go uczyć.


W rodzinnej Syrii Faisal Hamdo ukończył studia z fizjoterapii na Uniwersytecie w Aleppo. Następnie przez dwa lata pracował jako fizjoterapeuta w przychodni i stowarzyszeniu dla dzieci niepełnosprawnych. Ale wojna zmieniła życie 28-latka z dnia na dzień. Początkowo pracował jako fizjoterapeuta-wolontariusz. Ale sytuacja się pogarszała, więc w czerwcu 2014 roku uciekł do Niemiec. Z bagażem nadziei: „Znaleźć bezpieczną przyszłość w Niemczech i móc wykonywać swój zawód".

Przeszkodą był jednak język. Dlatego Faisal Hamdo uczęszczał najpierw na kurs językowy i osiągnął poziom B1. Myślał też o swojej przyszłości zawodowej. Znajomi poradzili mu, aby zwrócił się do Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA) Diakonie-Hilfswerkes w Hamburgu. Punkt doradztwa jest częścią sieci IQ Hamburg - NOBI. Tam poradzono mu, aby złożył wniosek o uznanie swojego zawodu w Urzędzie ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów w Hamburgu. Pierwsza próba nie powiodła się z powodu braku dyplomu. Do celów analizy zawodu porównywalnego niezbędne jest przedstawienie dyplomu. Musiał uzupełnić odpowiednie dokumenty. Ale jak to zrobić w związku z sytuacją w Syrii? „Nie mogłem polecieć do Syrii ani poprosić kogokolwiek z mojej rodziny o dokumenty z Uniwersytetu w Aleppo. Ale miałem szczęście w nieszczęściu i w końcu uzyskałem dokumenty”. Ojciec pewnej dziewczyny, którą przed wybuchem wojny Faisal Hamdo zajmował się od czasu do czasu bezpłatnie w centrum terapeutycznym, załatwił najważniejsze dokumenty. Tak więc złożenie wniosku powiodło się za drugi podejściem i jeszcze w tym samym miesiącu przyszła decyzja.

Wymienione w niej istotne różnice pan Hamdo wyrównał podczas stażu adaptacyjnego. Ponieważ znajomość języka na poziomie B2 język jest warunkiem koniecznym, ukończył najpierw kurs językowy dla pracowników służby zdrowia w ramach projektu IQ Projekt der passage gGmbH. W międzyczasie zapewnił sobie miejsce w UKE Akademii Kształcenia i Karier Szpitala Uniwersyteckiego Hamburg-Eppendorf na sześciomiesięcznym szkoleniu dostosowawczym dla pracowników służby zdrowia (APQ). Ten projekt IQ łączy w sobie elementy praktyczne i teoretyczne. Cztery dni w tygodniu Faisal Hamdo pracował w szpitalu uniwersyteckim w zespole, biorąc udział w instruktażach i szkoleniach klinicznych. Jeden dzień był zwykle planowany na warsztaty. „Na początku byłem powściągliwy, ale miałam mentorów, którzy mi intensywnie towarzyszyli. Stopniowo udało mi się uczestniczyć w terapiach, aż w końcu na zakończenie stażu wykonywać je samodzielnie”. Na zakończenie, pod koniec 2015 roku z powodzeniem udowodnił swoje umiejętności i otrzymał pełne uznanie zawodu. Podczas stażu adaptacyjnego pan Hamdo otrzymywał nie tylko miesięczne stypendium, również jednorazowe koszty z tytułu opłat za postępowanie, kurs językowy oraz koszty podróży zostały pokryte przez program stypendialny Miasta Hamburga.

28-latek znalazł szybko zatrudnienie: „Podczas kursu językowego dla zawodów pielęgniarskich odbyłem praktykę fizjoterapeutyczną. Po uznaniu zostałem tam zatrudniony jako specjalista. W marcu 2016 r. przeszedłem do Szpitala Uniwersyteckiego”. Faisal Hamdo pracuje tam jako fizjoterapeuta na Oddziale Intensywnej Terapii i jest szczęśliwy: „Mam teraz umowę na czas nieokreślony, a zatem bezpieczne życie. Dzięki uznaniu czuję, że należę do tego społeczeństwa i kształtuje ten kraj”.

Swoje doświadczenia Faisal Hamdo opisał w książce. W „Fern von Aleppo - Wie ich als Syrer in Deutschland lebe“ (Daleko od Aleppo - jak Syryjczycy żyją w Niemczech) opisuje on nie tylko, jakim wyzwaniom musiał sprostać, ale daje wgląd również w życie w swojej ojczyźnie.

Photo : ©  Portal «Anerkennung in Deutschland» /BIBB : Robert Funke

Rozmowa z Faisalem Hamdo została przeprowadzona w styczniu 2018 roku. W postępowaniu w sprawie uznania doradzał mu i wspierał go Urząd ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów w Hamburgu oraz trzy różne podprojekty sieci IQ Hamburg - NOBI: ZAA des Diakonie-Hilfswerkes Hamburg, die passage gGmbH H w ramach kursu językowego oraz UKE Akademia Kształcenia i Karier Szpitala Uniwersyteckiego Hamburg-Eppendorf podczas szkolenia dostosowawczego.