Fizjoterapeuta - Faisal Hamdo

Osoba na zdjęciu spogląda przyjaźnie w aparat.
Faisal Hamdo

Mam pewną przyszłość!


Dzięki mojej pracy jestem integralną częścią społeczeństwa.


Ze względu na wojnę w swojej ojczyźnie, Faisal Hamdo opuścił Syrię w 2014 roku. W Niemczech zbudował nowe życie i obecnie jest zatrudniony na czas nieokreślony jako fizjoterapeuta w szpitalu uniwersyteckim Hamburg-Eppendorf.


Imię i nazwisko Faisal Hamdo
Wiek 28
Zawód referencyjny Fizjoterapeuta
Kraj pochodzenia dyplom Syria
Pracuje jako Fizjoterapeuta

Uznanie kwalifikacji oznacza dla mnie ...

... bycie częścią społeczeństwa i możliwość kształtowania kraju.


Moja rada

Kluczem jest język. Dlatego ważne jest, aby się go uczyć.


W rodzinnej Syrii Faisal Hamdo ukończył studia z fizjoterapii na Uniwersytecie w Aleppo. Następnie przez dwa lata pracował jako fizjoterapeuta w przychodni i stowarzyszeniu dla dzieci niepełnosprawnych. Ale wojna zmieniła życie 28-latka z dnia na dzień. Początkowo pracował jako fizjoterapeuta-wolontariusz. Ale sytuacja się pogarszała, więc w czerwcu 2014 roku uciekł do Niemiec. Z bagażem nadziei: „Znaleźć bezpieczną przyszłość w Niemczech i móc wykonywać swój zawód".

Przeszkodą był jednak język. Dlatego Faisal Hamdo uczęszczał najpierw na kurs językowy i osiągnął poziom B1. Myślał też o swojej przyszłości zawodowej. Znajomi poradzili mu, aby zwrócił się do Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA) Diakonie-Hilfswerkes w Hamburgu. Punkt doradztwa jest częścią sieci IQ Hamburg - NOBI. Tam poradzono mu, aby złożył wniosek o uznanie swojego zawodu w Urzędzie ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów w Hamburgu. Pierwsza próba nie powiodła się z powodu braku dyplomu. Do celów analizy zawodu porównywalnego niezbędne jest przedstawienie dyplomu. Musiał uzupełnić odpowiednie dokumenty. Ale jak to zrobić w związku z sytuacją w Syrii? „Nie mogłem polecieć do Syrii ani poprosić kogokolwiek z mojej rodziny o dokumenty z Uniwersytetu w Aleppo. Ale miałem szczęście w nieszczęściu i w końcu uzyskałem dokumenty”. Ojciec pewnej dziewczyny, którą przed wybuchem wojny Faisal Hamdo zajmował się od czasu do czasu bezpłatnie w centrum terapeutycznym, załatwił najważniejsze dokumenty. Tak więc złożenie wniosku powiodło się za drugi podejściem i jeszcze w tym samym miesiącu przyszła decyzja.

Wymienione w niej istotne różnice pan Hamdo wyrównał podczas stażu adaptacyjnego. Ponieważ znajomość języka na poziomie B2 język jest warunkiem koniecznym, ukończył najpierw kurs językowy dla pracowników służby zdrowia w ramach projektu IQ Projekt der passage gGmbH. W międzyczasie zapewnił sobie miejsce w UKE Akademii Kształcenia i Karier Szpitala Uniwersyteckiego Hamburg-Eppendorf na sześciomiesięcznym szkoleniu dostosowawczym dla pracowników służby zdrowia (APQ). Ten projekt IQ łączy w sobie elementy praktyczne i teoretyczne. Cztery dni w tygodniu Faisal Hamdo pracował w szpitalu uniwersyteckim w zespole, biorąc udział w instruktażach i szkoleniach klinicznych. Jeden dzień był zwykle planowany na warsztaty. „Na początku byłem powściągliwy, ale miałam mentorów, którzy mi intensywnie towarzyszyli. Stopniowo udało mi się uczestniczyć w terapiach, aż w końcu na zakończenie stażu wykonywać je samodzielnie”. Na zakończenie, pod koniec 2015 roku z powodzeniem udowodnił swoje umiejętności i otrzymał pełne uznanie zawodu. Podczas stażu adaptacyjnego pan Hamdo otrzymywał nie tylko miesięczne stypendium, również jednorazowe koszty z tytułu opłat za postępowanie, kurs językowy oraz koszty podróży zostały pokryte przez program stypendialny Miasta Hamburga.

28-latek znalazł szybko zatrudnienie: „Podczas kursu językowego dla zawodów pielęgniarskich odbyłem praktykę fizjoterapeutyczną. Po uznaniu zostałem tam zatrudniony jako specjalista. W marcu 2016 r. przeszedłem do Szpitala Uniwersyteckiego”. Faisal Hamdo pracuje tam jako fizjoterapeuta na Oddziale Intensywnej Terapii i jest szczęśliwy: „Mam teraz umowę na czas nieokreślony, a zatem bezpieczne życie. Dzięki uznaniu czuję, że należę do tego społeczeństwa i kształtuje ten kraj”.

Swoje doświadczenia Faisal Hamdo opisał w książce. W „Fern von Aleppo - Wie ich als Syrer in Deutschland lebe“ (Daleko od Aleppo - jak Syryjczycy żyją w Niemczech) opisuje on nie tylko, jakim wyzwaniom musiał sprostać, ale daje wgląd również w życie w swojej ojczyźnie.

Photo : ©  Portal «Anerkennung in Deutschland» /BIBB : Robert Funke

Rozmowa z Faisalem Hamdo została przeprowadzona w styczniu 2018 roku. W postępowaniu w sprawie uznania doradzał mu i wspierał go Urząd ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów w Hamburgu oraz trzy różne podprojekty sieci IQ Hamburg - NOBI: ZAA des Diakonie-Hilfswerkes Hamburg, die passage gGmbH H w ramach kursu językowego oraz UKE Akademia Kształcenia i Karier Szpitala Uniwersyteckiego Hamburg-Eppendorf podczas szkolenia dostosowawczego.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page