Pedagodzy socjalni i pracownicy socjalni

Pedagog socjalna z dzieckiem
© Photographee.eu / Fotolia

Profil zawodu i czynności

Pedagodzy socjalni lub pracownicy socjalni zajmują się profilaktyką, przetwarzaniem i rozwiązywaniem problemów społecznych. Doradzają i opiekują się pojedynczymi osobami, rodzinami lub grupami ludzi w trudnych sytuacjach. Pracują np. w ośrodkach młodzieżowych, domach dziecka czy domach starców, w urzędach ds. młodzieży, w ośrodkach poradnictwa rodzinnego i uzależnień lub w grupach samopomocy.

Jak wygląda struktura kształcenia? Jakie są rodzaje dyplomów?

Chodzi tutaj o kwalifikacje zawodowe oparte na wykształceniu wyższym. Powinien to być dyplom licencjata lub magistra w zakresie pracy socjalnej lub opieki społecznej, uzyskany w wyższej szkole zawodowej, akademii zawodowej lub czasami na uniwersytecie. Podczas studiów studenci muszą odbyć praktyki zawodowe. Studia magisterskie II stopnia są często warunkiem wstępnym do sprawowania funkcji kierowniczych. Po pomyślnym uzyskaniu tytułu licencjata należy ubiegać się we właściwym organie danego kraju związkowego o uznanie państwowe. Warunkiem wstępnym dla uznania państwowego może być wymóg rocznego doświadczenia zawodowego. Jeśli otrzymasz uznanie państwowe, możesz nazywać siebie „uznanym przez państwo pedagogiem socjalnym” lub „uznanym przez państwo pracownikiem socjalnym”

Różnica między „pedagogiem socjalnym” a „pracownikiem socjalnym”

Różnica między „pedagogiem socjalnym” a „pracownikiem socjalnym”

Ogólnie praca socjalna jest pojęciem szerszym niż pedagogika socjalna. Pedagogika socjalna koncentruje się na kontaktach z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Praca socjalna obejmuje również obszary takie jak migracja, resocjalizacja lub reintegracja zawodowa. W przeszłości można było studiować kierunki praca socjalna lub pedagogika socjalna. Obecnie w Niemczech istnieje zazwyczaj tylko jeden kierunek studiów.

Praca bez uznania

Czasami można pracować w obszarze pedagogiczno-socjalnym bez formalnego uznania. Zwykle decydują o tym pracodawcy. Jednakże nie można wtedy posługiwać się tytułem zawodowym „uznany przez państwo pedagog socjalny” lub „uznany przez państwo pracownik socjalny”.