O nas

Wielojęzyczny portal „Uznanie kwalifikacji w Niemczech” zawiera informacje o uznawaniu zagranicznych dyplomów zawodowych w Niemczech. Jako dodatkową usługę proponuje się korzystanie z „praktycznej wyszukiwarki”: za pomocą niewielu kliknięć myszą osoba zainteresowana może otrzymać adres właściwego organu, do którego należy złożyć wniosek. Ponadto wyszukiwarka ułatwia znalezienie ważnych informacji na temat podstaw prawnych, postępowań w sprawie uznania kwalifikacji w poszczególnych zawodach i ofert doradztwa.

„Uznanie kwalifikacji w Niemczech” - jest to oficjalny portal poświęcony uznawaniu zagranicznych dyplomów zawodowych w Niemczech. Jest on skierowany przede wszystkim do osób, które zdobyły dyplom zawodowy za granicą i chciałyby wyjaśnić, czy wykonywanie ich zawodu w Niemczech wiąże się z koniecznością uzyskania oficjalnej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych. W konkretnych zawodach uznanie kwalifikacji może być niezbędne (na przykład w zawodach regulowanych jak lekarz, nauczyciel czy opiekun osób starszych) lub też może zwiększyć szanse na rynku pracy w Niemczech. Portal przygotowano w języku niemieckim i angielskim. Najważniejsze informacje na temat „Uznanie kwalifikacji zawodowych, zdobytych za granicą” znajdą Państwo ponadto również w następujących językach: arabski, grecki, włoski, polski, rumuński, hiszpański i turecki. Do użytku mobilnego dostępna jest dodatkowo aplikacja „Uznanie kwalifikacji w Niemczech”, informacje na temat uznania kwalifikacji dostępne są w siedmiu językach: niemieckim, angielskim, arabskim, dari, farsi, paszto i tigrinia.

Podstawy prawne

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie „Ustawa o udoskonaleniu zasad stwierdzania i uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą”, zwana w skrócie Ustawą federalną o uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą. Ujednolica i rozszerza ona postępowania w sprawie oceny zagranicznych kwalifikacji zawodowych na szczeblu federalnym. Ustawę stosuje się do zawodów uzyskanych w drodze kształcenia dualnego, zawodów mistrzowskich i innych dyplomów w ramach doskonalenia zawodowego, a także do zawodów uregulowanych przepisami ustaw zawodowych (m.in. lekarz i adwokat). Na szczeblu krajowym zasady uznawania zawodów, które wchodzą w zakres kompetencji krajów związkowych (np. wychowawca, pedagog socjalny czy inżynier), regulują odpowiednie przepisy krajowe. Regulacje ustawowe upraszczają procedury uznawania zagranicznych dyplomów zawodowych, wspierają integrację wykwalifikowanych migrantów z niemieckim rynkiem pracy i tym samym w dużej mierze przyczyniają się do zabezpieczenia specjalistów.

„Praktyczna wyszukiwarka” wskaże Państwu właściwy organ

Uznanie kwalifikacji wymaga złożenia wniosku w organie odpowiedzialnym za przeprowadzenie postępowania (urząd lub izba) w Niemczech. Organ właściwy pod względem posiadanego zawodu można zaleźć za pomocą „praktycznej wyszukiwarki“ , wykonując kilka kliknięć myszą. W Niemczech nie ma ogólnokrajowego organu, który byłby odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków. Właściwy organ zależy od miejsca zamieszkania i stosuje własny sposób działania w zależności od zawodu i kraju związkowego.

Korzystając z „praktycznej wyszukiwarki”, użytkownik może wpisać swój zawód i uzyskać na podstawie wskazanego profilu zawodowego informację o niemieckim dyplomie, który odpowiada kwalifikacjom zdobytym za granicą. Znalezienie właściwego organu, do którego należy złożyć wniosek, wymaga podania (wybranego) miejsca zamieszkania w Niemczech. W efekcie wystarczy kilka kliknięć myszą, aby wyświetlił się adres organu, do którego należy skierować wniosek o ocenę równoważności. Obecnie baza danych gromadzi ponad 1500 adresów jednostek odpowiedzialnych za przeprowadzanie postępowań w sprawie uznania zawodów, wchodzących w zakres kompetencji federacji i krajów związkowych. Ponadto strona zawiera zbiór informacji niezbędnych do złożenia wniosku (wymagane dokumenty itp.). „Praktyczna wyszukiwarka” jest dostępna w języku angielskim i niemieckim.

Pomoc dla specjalistów-konsultantów

Portal wspiera pracowników poradni do spraw uznawania kwalifikacji, a także Centra Aktywizacji Zawodowej (tzw. Jobcenter) i agencje pośrednictwa pracy w ich codziennych zadaniach. „Filtr PROFI“ umożliwia wygodne wyszukiwanie właściwych organów i zawodów. Pracownicy sieci „Integration durch Qualifizierung (IQ)” mogą wymieniać się informacjami na forum poświęconym konsultacjom w zakresie uznawania kwalifikacji.

Portal udziela pomocy pracownikom w punktach doradztwa dotyczącego uznania kwalifikacji, centrum pośrednictwa pracy oraz agencjom pracy w ich codziennych czynnościach. „Profi-Filter“ pozwala na wygodne wyszukiwanie odpowiednich ofert pracy i zawodów. Dla pracowników sieci „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ („Integracja przez kwalifikację“ ) portal udostępnia forum doradcze w zakresie problematyki dotyczącej uznania kwalifikacji.

Portal wydaje Federalny Instytut ds. Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB) na zlecenie Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (Bundesministerien für Bildung und Forschung, BMBF). „Anerkennung in Deutschland“ („Uznanie kwalifikacji w Niemczech“) współpracuje ściśle z programem pomocowym „Integration durch Qualifizierung – IQ“ („Integracja przez kwalifikację“), prowadzonym przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) wraz z Federalnym Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej (Bundesministerien für Arbeit und Soziales, BMAS) oraz Federalną Agencją Pracy (Bundesagentur für Arbeit, BA).

Bundesinstitut für Berufsbildung
Portal "Anerkennung in Deutschland"
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
NIEMCY

Kierownictwo projektu
Johanna Elsässer

Działania za granicą, zarządzanie zapytaniami
Julia Lubjuhn

Pomoc w realizacji projektu
Clarissa Rönn

Koncepcja strony internetowej
Karoline Kaibel

Redakcja online
Meike Julia Dahmen

Redakcja online, Forum konsultantów sieci IQ
Katharina Moraht

Zespół redakcyjny
Thomas Schmitz

Redakcja serwisu "Praktyczna wyszukiwarka"
Sven Mückenheim

Zarządzanie projektem "Wspólna osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji"
Alexander Studthoff

Redakcja serwisu "Praktyczna wyszukiwarka"
Leonie Tillmanns

Zarządzanie danymi
Christin Benkner

Redakcja specjalistyczna mediów społecznościowych
Miriam Harjati Sanmukri

Promocja
N.N.