Grupowe zdjęcie pracowników portalu „Anerkennung in Deutschland”
Zespół portalu „Anerkennung in Deutschland”

O nas

Wielojęzyczny portal „Anerkennung in Deutschland” zawiera informacje na temat, w jaki sposób można uznać zagraniczne kwalifikacje zawodowe w Niemczech.

Portal „Anerkennung in Deutschland” dostarcza wielu informacji na temat uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech i wyjaśnia użytkownikom w łatwym do zrozumienia języku, na czym polega uznanie i na co zwracać uwagę. Specjalną usługą serwisu jest szybka wyszukiwarka: narzędzie internetowe, które kilkoma kliknięciami prowadzi do właściwego organu do złożenia wniosku.

Obszerne informacje w wielu językach

Portal „Anerkennung in Deutschland” jest portalem informacyjnym rządu federalnego dotyczącym uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Jest skierowany przede wszystkim do osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe w kraju pochodzenia i chciałby wyjaśnić, czy potrzebują oficjalnej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, aby móc wykonywać swój zawód w Niemczech.

Portal „Anerkennung in Deutschland” zawiera ważne informacje na temat podstaw prawnych, postępowania w sprawie uznania kwalifikacji w poszczególnych zawodach oraz ofert doradztwa. Portal informacyjny odpowiada na kluczowe pytania: czym jest uznanie i co ono daje? Czy uznanie jest koniecznie potrzebne? Gdzie mogę uzyskać poradę? Jak złożyć wniosek? Jak przebiega procedura?
Portal jest dostępny w języku niemieckim i angielskim, a także arabskim, greckim, francuskim, włoskim, polskim, rumuńskim, rosyjskim, hiszpańskim i tureckim. Dostępna jest również aplikacja mobilna portalu „Anerkennung in Deutschland”, która zawiera informacje na temat uznawania w siedmiu językach: niemieckim, angielskim, arabskim, dari, farsi, paszto i tigrinia.

Od 2016 r. portal informacyjny jest również niemieckim centrum doradztwa ds. uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych na poziomie UE (zgodnie z Art. 57b Dyrektywy UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005/36/WE).

Podstawy prawne

Dnia 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie „Ustawa o poprawie stwierdzania i uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą", w skrócie Federalna ustawa o uznawaniu. Standaryzuje i rozszerza ona procedury oceny zagranicznych kwalifikacji zawodowych na poziomie federalnym. Ustawa obejmuje zawody wymagające określonego szkolenia dualnego, zawody mistrzowskie, rzemiosła oraz pozostałe dyplomy doskonalenia zawodowego i inne zawody regulowane przez przepisy szczegółowe, jak np. lekarz lub adwokat. Na poziomie krajów związkowych uznanie w zawodach będących w gestii krajów związkowych regulują odpowiednie ustawy kraju związkowego, np. wychowawcy, pedagodzy socjalni, inżynierowie. Przepisy prawne ułatwiają uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych i promują integrację wykwalifikowanych imigrantów na niemieckim rynku pracy. Wnoszą również istotny wkład w zabezpieczenie rynku w wykwalifikowanych pracowników.

Praktyczna wyszukiwarka kieruje do właściwego organu

W celu uznania zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech zainteresowane osoby muszą złożyć wniosek do właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie w Niemczech (urząd lub izba). Który z nich jest właściwym organem dla zawodu i jaki niemiecki zawód odpowiada zagranicznym kwalifikacjom można dowiedzieć się za pomocą zaledwie kilku kliknięć w praktycznej wyszukiwarce. Tam, oprócz informacji kontaktowych do właściwego organu, otrzymasz wiele informacji o niemieckich profilach zawodowych, dokumentach do wniosku i przebiegu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

Zleceniodawcy i partnerzy współpracujący

Portal jest prowadzony przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (BIBB) w imieniu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań (BMBF). Portal „Anerkennung in Deutschland” ściśle współpracuje z programem wsparcia „Integracja przez kwalifikacje (IQ)", który jest realizowany przez ministerstwa: Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF), a także Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) oraz Federalną Agencję Pracy (BA).

Portal „Anerkennung in Deutschland” wraz z bazą danych anabin i portalem BQ jest jednym z trzech centralnych portali informacyjnych dotyczących uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Te trzy portale ściśle ze sobą współpracują i zapewniają dzięki temu wysoką jakość i spójność treści.