Nauczyciele

Nauczyciel z założonymi rękoma przy tablicy
© contrastwerkstatt / Fotolia

Profil zawodu i czynności

Jest wiele różnych typów nauczycieli (np. instruktorzy jazdy, nauczyciele języków, nauczyciele tańca). Dotyczy to nauczycieli w szkołach państwowych. Dla tej działalności niezbędne jest uznanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą.

Zadaniem nauczycieli jest przygotowanie i prowadzenie lekcji w różnych typach szkół:

  • w szkołach podstawowych lub na poziomie szkoły podstawowej
  • w szkołach średnich lub na poziomie szkoły średniej (I i II)
  • w gimnazjach
  • w szkołach zawodowych
  • w ramach pedagogiki specjalnej w szkołach specjalnych

Rodzaje szkół mogą się różnie nazywać lub być inaczej podzielone w zależności od kraju związkowego.

Jak wygląda struktura kształcenia? Jakie są rodzaje dyplomów?

W Niemczech należy najpierw zdobyć dyplom ukończenia studiów wyższych na uniwersytecie lub w wyższej szkole pedagogicznej. Studia te nazywają się ogólnie w Niemczech „studiami nauczycielskimi” i kończą się uzyskaniem dyplomu „Master of Education” lub złożeniem tzw. pierwszego egzaminu państwowego. Z reguły studiuje się 2 przedmioty.
Aby pracować jako nauczyciel, musisz po ukończeniu studiów odbyć jeszcze praktykę przygotowawczą. Praktyka przygotowawcza nosi nazwę „stażu nauczycielskiego". Staż jest praktycznym szkoleniem w placówce szkolnej połączonym z uczęszczaniem na seminarium. W zależności od kraju związkowego staż trwa od 18 do 24 miesięcy. Kończy go 2 egzamin państwowy. Następnie można pracować i zostać zatrudnionym w szkole państwowej jako nauczyciel najemny lub urzędnik państwowy.

Studiowałeś tylko jeden przedmiot czy tez stwierdzono istotne różnice?. Co teraz?

Jeśli nie studiowałeś drugiego przedmiotu w kraju uzyskania kwalifikacji zawodowych, musisz zazwyczaj w Niemczech studiować drugi przedmiot. Ta reguła nie dotyczy przedmiotów deficytowych. Przedmiot deficytowy to przedmiot, w którym jest za mało nauczycieli. W niektórych przedmiotach może istnieć możliwość pracy jako nauczyciel tylko z jednym studiowanym przedmiotem. Jeśli stwierdzone zostaną istotne różnice w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji, możesz podjąć środki wyrównawcze lub możesz nadrobić część swoich studiów. Możliwe, że trzeba będzie odbyć staż. Często zdarza się to w przypadku kwalifikacji zawodowych z krajów trzecich.

Praca bez uznania

Bez drugiego egzaminu państwowego nie można pracować jako urzędnik państwowy. Istnieje jednak możliwość pracy na stanowisku nauczyciela najemnego lub na stanowisku nauczyciela zatrudnionego w szkołach prywatnych lub publicznych. Uznanie nie jest wtedy wymagane obligatoryjnie. W niektórych krajach związkowych obowiązują specjalne przepisy dotyczące niestandardowego zatrudniania nauczycieli. Można wówczas podjąć pracę jako nauczyciel bez odbywania stażu nauczycielskiego lub studium nauczycielskiego. Zazwyczaj uczęszcza się równolegle na kursy. Zatrudnienie niestandardowe możliwe jest zwykle tylko w przypadku zbyt małej liczby nauczycieli przedmiotu (przedmioty deficytowe). Dalsze wymagania są regulowane indywidualnie w poszczególnych krajach związkowych. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w danej szkole, w urzędzie szkolnym lub na stronach internetowych ministerstw edukacji.

Uznanie jako nauczyciel w Niemczech nie zawsze jest łatwe. Być może w grę wchodzą również alternatywy. Są to np. zajęcia jako pedagog lub nauczyciel w edukacji dorosłych. Zapytaj najlepiej swojego doradcę IQ.