Nauczanie, wychowanie i sprawy społeczne

Nauczycielka z dziećmi w klasie
© contrastwerkstatt / Fotolia

Obszar obejmuje zawody z zakresu spraw społecznych i wychowania. W centralnym miejscu znajduje się interakcja z dziećmi i nastolatkami lub z rodzinami.

Jakie to zawody?

Do tego obszaru zawodowego należą przede wszystkim nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy socjalni i pracownicy socjalni.

Pozostałe zawody to pedagodzy dziecięcy, opiekunowie osób niepełnosprawnych, opiekunowie domowi i rodzinni, asystenci społeczni, opiekunowie dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego zawodu i właściwego organu dla uznania znajdziesz w praktycznej wyszukiwarce lub wyszukiwaniu zaawansowanym.

Czy potrzebuję uznania moich zagranicznych kwalifikacji?

Zawody nauczyciela, wychowawcy i pedagoga socjalnego lub pracownika socjalnego są typowymi zawodami, w przypadku których konieczne jest uznanie kwalifikacji zawodowych w Niemczech. W zawodach tych możesz pracować tylko z pełnym uznaniem. Jako wychowawca lub pracownik socjalny i pedagog socjalny lub pracownik socjalny możesz posługiwać się tytułem zawodowym dopiero po uznaniu.

Jakie są inne wymagania?

Warunkiem koniecznym do pracy w obszarze nauczania, wychowania i spraw społecznych jest często uznanie państwowe. Uznanie państwowe jest istotne dla zawodów, jak wychowawca, pedagog socjalny, pracownik socjalny.

Różnica między „uznaniem państwowym” a „uznaniem kwalifikacji zawodowych”

Różnica między „uznaniem państwowym” a „uznaniem kwalifikacji zawodowych”

Wraz z uznaniem państwowym otrzymujesz w swoim zawodzie w Niemczech inne lub dodatkowe obowiązki. Aby móc pracować z kwalifikacjami zawodowymi z kraju pochodzenia, na przykład jako uznany przez państwo wychowawca w Niemczech, najpierw potrzebujesz uznania twoich kwalifikacji zawodowych. Jeśli spełnisz pozostałe warunki pracy w zawodzie, otrzymasz również „uznanie państwowe” – i możesz pracować w danym zawodzie.

Zawody w tym obszarze są regulowane przez prawo krajów związkowych. Oznacza to, że każdy kraj związkowy ma swoją własną podstawę prawną. Wymagania odnośnie zawodu mogą być więc różne w każdym kraju związkowym.

Jednak w większości krajów związkowych obowiązują pewne wymogi ogólne:

  • osobista przydatność
  • kondycja zdrowotna
  • znajomość języka niemieckiego (zazwyczaj dla nauczyciela C1, dla wychowawców i pedagogów społecznych B2 lub C1)