Nauczanie, wychowanie i sprawy społeczne

Nauczycielka z dziećmi w klasie
© contrastwerkstatt / Fotolia

Obszar obejmuje zawody z zakresu spraw społecznych i wychowania. W centralnym miejscu znajduje się interakcja z dziećmi i nastolatkami lub z rodzinami.

Jakie to zawody?

Do tego obszaru zawodowego należą przede wszystkim nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy socjalni i pracownicy socjalni.

Pozostałe zawody to pedagodzy dziecięcy, opiekunowie osób niepełnosprawnych, opiekunowie domowi i rodzinni, asystenci społeczni, opiekunowie dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego zawodu i właściwego organu dla uznania znajdziesz w praktycznej wyszukiwarce lub wyszukiwaniu zaawansowanym.

Czy potrzebuję uznania moich zagranicznych kwalifikacji?

Zawody nauczyciela, wychowawcy i pedagoga socjalnego lub pracownika socjalnego są typowymi zawodami, w przypadku których konieczne jest uznanie kwalifikacji zawodowych w Niemczech. W zawodach tych możesz pracować tylko z pełnym uznaniem. Jako wychowawca lub pracownik socjalny i pedagog socjalny lub pracownik socjalny możesz posługiwać się tytułem zawodowym dopiero po uznaniu.

Jakie są inne wymagania?

Warunkiem koniecznym do pracy w obszarze nauczania, wychowania i spraw społecznych jest często uznanie państwowe. Uznanie państwowe jest istotne dla zawodów, jak wychowawca, pedagog socjalny, pracownik socjalny.

Różnica między „uznaniem państwowym” a „uznaniem kwalifikacji zawodowych”

Różnica między „uznaniem państwowym” a „uznaniem kwalifikacji zawodowych”

Wraz z uznaniem państwowym otrzymujesz w swoim zawodzie w Niemczech inne lub dodatkowe obowiązki. Aby móc pracować z kwalifikacjami zawodowymi z kraju pochodzenia, na przykład jako uznany przez państwo wychowawca w Niemczech, najpierw potrzebujesz uznania twoich kwalifikacji zawodowych. Jeśli spełnisz pozostałe warunki pracy w zawodzie, otrzymasz również „uznanie państwowe” – i możesz pracować w danym zawodzie.

Zawody w tym obszarze są regulowane przez prawo krajów związkowych. Oznacza to, że każdy kraj związkowy ma swoją własną podstawę prawną. Wymagania odnośnie zawodu mogą być więc różne w każdym kraju związkowym.

Jednak w większości krajów związkowych obowiązują pewne wymogi ogólne:

  • osobista przydatność
  • kondycja zdrowotna
  • znajomość języka niemieckiego (zazwyczaj dla nauczyciela C1, dla wychowawców i pedagogów społecznych B2 lub C1)

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page