Mistrz w zakresie instalacji i instalacji grzewczych - Josip Vukoje

Zdjęcie mistrza w zakresie instalacji i instalacji grzewczych Josipa Vukoje
Josip Vukoje

Wreszcie moje doświadczenie się opłaca!


Teraz mam pracę, która w pełni odpowiada moim kwalifikacjom z Chorwacji.


Kiedy Josip Vukoje przybył do Niemiec w 2005 roku, nie było jeszcze Ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą. Nie mógł uzyskać uznania swojego chorwackiego wykształcenia jako mechanik instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych i tytułu mistrzowskiego. Dlatego długo pracował poniże swoich kwalifikacji.


Imię i nazwisko Josip Vukoje
Wiek 39
Zawód referencyjny Mistrz w zakresie instalacji i instalacji grzewczych
Kraj pochodzenia dyplom Chorwacja
Pracuje jako mistrz w zakresie instalacji i instalacji grzewczych

Uznanie kwalifikacji oznacza dla mnie ...

... że jestem równy niemieckim kolegom.


Moja rada

Trzeba być trochę zawziętym, aby pchnąć ten proces. Ale warto!


Przez długi czas uznanie nie było czymś ważnym dla Josipa Vukoje. Chorwat przybył do Niemiec we wrześniu 2005 r. Jego żona już tu mieszkała. Dopiero, gdy rozpocząłem nową pracę, dowiedziałem się, że moje świadectwa nie są uznawane” – opowiada Josip Vukoje. Kiedy kolega powiedział mu później o nowej Ustawie o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą, zwrócił się do Izby Rzemieślniczej w Monachium o uznanie swoich świadectw. W trakcie procesu doradzało mu Biuro Obsługi Kwalifikacji Zagranicznych. „Najpierw otrzymałem uznanie wykształcenia jako mechanik instalacji w zakresie techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej. Pół roku później miałem w kieszeni również uznanie mojego tytułu mistrzowskiego w zakresie instalacji i instalacji grzewczych”, relacjonuje Chorwat. Musiał tylko uzupełnić część „pedagogika zawodowa i pedagogika pracy”, która obejmuje między innymi instruktaż dla kształcących się w zawodzie i zdać egzamin ustny.

Praca 39-latka zmieniła się od tego czasu zasadniczo. „Wcześniej w Chorwacji pracowałem jako czeladnik i przyjmowałem na siebie dużą odpowiedzialność. Później w Niemczech robiłem tylko proste prace jako pomocnik w warsztacie. Miałem przy tym czasami większe doświadczenie niż moi koledzy. Nie było łatwo nieustannie otrzymywać zadania poniżej wymagań i oczywiście płaca była niższa”- wspomina Josip Vukoje. Dzięki uznaniu pracuje teraz na własną odpowiedzialność i jako mechanik instalacji w zakresie techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej zarabia więcej pieniędzy.

Josip Vukoje przeniósł swój sukces zawodowy również na sferę prywatną: „Przez 31 lat byłem silnie jąkającą się osobą, nieznane sytuacje w Niemczech jeszcze to pogarszały. Ale uznanie dało mi nową pewność siebie i siłę, by sobie z tym poradzić. Zaledwie trzy tygodnie po dziesięciodniowym kursie w "Instytucie Del Ferro" w Amsterdamie, ośrodku specjalizującym się w leczeniu osób jąkających się, opowiadałem o moim uznaniu przed gronem prawie stu osób na imprezie zorganizowanej przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Monachium”.

Josip Vukoje bardzo pozytywnie patrzy w przyszłość: „W rodzinie i w pracy wszystko przebiega teraz bardzo harmonijnie. Pokonałem moje jąkanie i jeśli wszystko pójdzie dobrze, ostatecznie znajdę pracę jako mistrz”.

Rozmowę z Josipem Vukojem przeprowadzono w sierpniu 2014 r.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page