Europejska legitymacja zawodowa

Fragment flagi europejskiej
© Harald Richter / Fotolia

Europejska legitymacja zawodowa (ELZ) to elektroniczna procedura uznawania kwalifikacji zawodowych oraz alternatywa dla zwykłego postepowania w sprawie uznania kwalifikacji. ELZ można uzyskać w określonych zawodach. Dzięki ELZ postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji w Unii Europejskiej (UE) jest o wiele prostsze.

ELZ dostępna jest obecnie dla 5 zawodów:

 • Farmaceuta i farmaceutka
 • Pielęgniarka i pielęgniarz
 • Fizjoterapeuta i fizjoterapeutka
 • Przewodnik górski i przewodnicza górska
 • Pośrednik i pośredniczka handlu nieruchomościami

Jeżeli na przykład chcesz oferować swoje usługi jako osoba samozatrudniona w kilku krajach UE, ELZ daje wiele korzyści:

  Aby ubiegać się o ELZ należy przesłać online wszystkie istotne dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych. Dokumenty zostaną sprawdzone pod kątem autentyczności i ważności przez właściwy organ kraju pochodzenia i umieszczone w elektronicznej europejskiej bazie danych. Wniosek zostanie następnie przesłany drogą elektroniczną do państwa przyjmującego, który następnie wyda ELZ.

  O ELZ można również ubiegać się posiadając kwalifikacje zawodowe z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii (kraje EOG) lub ze Szwajcarii. Jeśli pochodzisz z kraju spoza UE lub EOG, możesz również ubiegać się o ELZ pod pewnymi warunkami.

  Zawody regulowane

  Jeśli chcesz osiedlić się w Niemczech na dłuższy czas i pracować na przykład jako pracownik umysłowy lub jako osoba samozatrudniona w zawodach regulowanych

   • Farmaceuta i farmaceutka
   • Pielęgniarka i pielęgniarz
   • Fizjoterapeuta i fizjoterapeutka

   wówczas, aby móc pracować w Niemczech z ELZ dodatkowo niezbędne są prawo do wykonywania zawodu lub pozwolenie na wykonywanie zawodu. Wydanie ELZ nie uprawnia automatycznie posiadacza do wykonywania zawodu. Należy np. udokumentować znajomość języka niemieckiego. Po spełnieniu wszystkich wymagań, właściwy organ w kraju przyjmującym wydaje pozwolenie na wykonywanie zawodu. Właściwy organ można znaleźć w praktycznej wyszukiwarce.

   content_Textblock 4579

   W ramach swobody świadczenia usług możliwe jest okazjonalne i tymczasowe oferowania swoich usług w innym kraju UE bez potrzeby uznania lub ELZ, jednakże nie bez pozwolenia na wykonywanie zawodu.

   Zawody nieregulowane

   Jeśli chcesz osiedlić się w Niemczech na dłuższy czas i pracować na przykład jako pracownik umysłowy lub jako osoba samozatrudniona w zawodach nieregulowanych

   • Przewodnik górski i przewodnicza górska
   • Pośrednik i pośredniczka handlu nieruchomościami

   nie jest niezbędnie konieczne uznanie, czy ELZ. Ale może to być korzystne.

   Coronavirus: Fewer recognition services

   Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

   You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

   Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

   Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

   You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page