Młoda kobieta pracuje w laboratorium. Na stole znajdują się urządzenia pomiarowe i probówki.

IT i nauki przyrodnicze

Informatycy, laboranci, asystenci biotechniczni i wielu innych. W Niemczech panuje ogromny popyt na know-how w zakresie IT i nauk przyrodniczych. Szczególnie potrzebni są specjaliści w zakresie IT.

Osoby z tego zakresu często pracują w różnych branżach: w branży motoryzacyjnej, energetycznej, kosmetycznej, farmaceutycznej lub konsultingowej - możliwości zatrudnienia są wszechstronne. Perspektywy oferuje również sektor publiczny: na przykład w ministerstwach i urzędach lub w naukowych i technicznych instytutach badawczych.

Czy konieczne jest uznanie kwalifikacji zawodowych?

Nie, zasadniczo nie ma potrzeby uznania kwalifikacji zawodowych. Nie ma ogólnych ograniczeń w dostępie do pracy w tym zakresie.

Jednak uznanie ma swoje zalety: otrzymuje się oficjalny i prawny dokument. Zdobyte kwalifikacje zawodowe są wówczas prawnie równoważne z niemieckimi kwalifikacjami zawodowymi. Zwiększa to szanse podczas ubiegania się o pracę, ponieważ potencjalni pracodawcy natychmiast widzą, że twoje kwalifikacje zawodowe są porównywalne z poziomem niemieckich kwalifikacji zawodowych.

  • Otrzymujesz oficjalny i prawny dokument,
  • Twoje kwalifikacje zawodowe są prawnie równoważne z niemieckimi kwalifikacjami zawodowymi,
  • Zwiększasz swoje szanse na ubieganie się o pracę, ponieważ pracodawcy mogą natychmiast ocenić twoje kwalifikacje.

W przypadku dyplomów uniwersyteckich w zakresie IT i nauk przyrodniczych nie przeprowadza się uznania w drodze postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. Tutaj można jednak przeprowadzić ocenę świadectwa przez Centralny Urząd ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB).

W jaki sposób kształci się w Niemczech w różnych zawodach?

Kształcenie dualne

W przypadku kształcenia dualnego w Niemczech 2-3 letnia nauka zawodu odbywa się w szkole zawodowej, a równolegle odbywa się praktyczna nauka zawodu w zakładzie. Zawodami wymagającymi określonego szkolenia w zakresie IT są na przykład informatycy lub asystenci matematyczno-techniczni. W naukach przyrodniczych są to różne zawody laboratoryjne - na przykład laborant fizyczny lub laborant wytrzymałości materiałów.

Doskonalenie

Doskonalenie służy przede wszystkim szkoleniu do zadań zarządczych i samodzielnych czynności. Ustawa o kształceniu zawodowym zapewnia doskonalenie w całych Niemczech. Doskonalenie można z reguły odbywać po odbyciu kształcenia zawodowego, a zwłaszcza po zdobyciu kilkuletniego doświadczenia zawodowego, na przykład jako certyfikowany konsultant farmaceutyczny. W zakresie IT są to np. certyfikowani informatycy i programiści. Poziom tych szkoleń odpowiada częściowo kwalifikacjom akademickim, takim jak studia licencjackie i magisterskie.

Kształcenie w systemie szkolnym

W różnych krajach związkowych w Niemczech kształcenie w systemie szkolnym odbywa się również w szkołach zawodowych. Trwa ono 2-3 lata. Oprócz zajęć teoretycznych podczas kształcenia odbywa się z reguły, co najmniej jedną praktykę. Na zakończenie składa się egzamin państwowy. Absolwenci to na przykład informatycy posiadający certyfikat państwowy.

Kształcenie ustawiczne zawodowe (te zawody istnieją tylko w niektórych krajach związkowych)

W niektórych krajach związkowych w Niemczech kształcenie ustawiczne dostępne jest również w szkołach (studium) zawodowych. Podobnie jak w przypadku kształcenia ustawicznego, kształcą one do przejmowania obowiązków kierowniczych i przekazują ważną wiedzę dla wykonywania ewentualnych samodzielnych czynności. Poziom ustawicznego kształcenia zawodowego odpowiada akademickiemu poziomowi licencjata. Ustawiczne kształcenie zawodowe prowadzi na przykład do uzyskania zawodu certyfikowanego przez państwo technika.

Dyplomy szkół wyższych

W Niemczech można studiować różne przedmioty z zakresu informatyki i nauk przyrodniczych na uniwersytetach i uczelniach technicznych, np. biologię, fizykę, informatykę lub farmację. W zależności od stopnia studiów otrzymuje się tytuł licencjata lub magistra.

Istnieje możliwość połączenia kształcenia dualnego (patrz wyżej) ze studiami. Otrzymuje się wówczas oba dyplomy. Nazywa się to studiami dualnymi.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page