Inżynieria

Troje inżynierów pracuje razem nad modelem maszyny
© YakobchukOlena / Fotolia

Posiadasz techniczne lub inżynierskie kwalifikacje zawodowe? Jeśli chcesz pracować w Niemczech w tej dziedzinie i nosić tytuł inżyniera, musisz przejść przez postępowanie w sprawie uznania twoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych.

Jak wygląda kształcenie? Jakie są rodzaje dyplomów?

Kwalifikacje zawodowe nabywa się w Niemczech na uniwersytetach, wyższych szkołach zawodowych lub akademiach zawodowych. Studia wyższe trwają co najmniej trzy lata. Po tym czasie można uzyskać stopień licencjata lub inżyniera. Kiedyś istniał również w Niemczech dyplom magistra inżyniera.

Jakie są rodzaje kierunków?

Inżynierowie pracują głównie w następujących dziedzinach:

  • Inżynieria lądowa
  • Elektrotechnika
  • Informatyka
  • Budowa maszyn
  • Inżynieria gospodarki
  • Inżynieria procesowa

Oprócz tego istnieje wiele innych specjalizacji. Specjalizacje różnią się w zależności od kraju związkowego i szkoły wyższej.

Praca

Zgodnie z wyżej wymienionymi kierunkami inżynierowie mogą pracować w różnych obszarach.

Czynności zawodowe są zróżnicowane. Inżynierowie doradzają, planują lub nadzorują projekty techniczne, techniczno-naukowe lub techniczno-ekonomiczne. Przejmują również kontrolę i audyt tych projektów. Zadania mogą obejmować również czynności rzeczoznawcy i zadania badawcze. Inne zadania są związane na przykład z przygotowaniem, zarządzaniem lub ewidencją czynności inżynierskich.

Jak przebiega postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji i na co należy zwrócić uwagę?

Tytuł zawodowy „inżynier” jest chroniony. Można go używać tylko wtedy, gdy twoje kwalifikacje zawodowe zostaną uznane w Niemczech. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji odbywa się w Izbie Inżynierów w kraju związkowym, w którym chcesz później pracować. Izba Inżynierów jest tzw. właściwym organem, który można znaleźć w praktycznej wyszukiwarce.

Na posługiwanie się tytułem zawodowym należy mieć pozwolenie. Na samo wykonywanie działalności zawodowej nie potrzeba jednak zasadniczo pozwolenia. Oznacza to, że możesz ubiegać się o pracę na niemieckim rynku pracy bez uznania. Możesz pracować np. jako pracownik biurowy w biurze inżynieryjnym. Nie możesz jednak tytułować się jako „inżynier”.

Nawet jeśli będziesz mógł pracować w zawodzie inżynierskim bez oficjalnego tytułu zawodowego „inżynier”, uznanie oraz używanie tytułu zawodowego przyniesie ci wiele korzyści dla szans na rynku pracy.

Dlaczego oficjalne używanie tytułu zawodowego „inżynier” ma znaczenie?

W Niemczech pracodawcy kładą duży nacisk na zakres i jakość bardzo dobrych kwalifikacji zawodowych, które spełniają określone standardy. Uznanie dyplomu szkoły wyższej przez tytuł zawodowy „inżyniera” sprawia, że jest to od razu widoczne dla wszystkich pracodawców. Ponadto w niektórych dziedzinach inżynierii istnieją ustawowo regulowane czynności, które można wykonywać tylko wtedy, gdy jest się wpisanym w tym celu jako „inżynier” w Izbie Inżynierów. Tylko wówczas można otrzymać np. pozwolenie na prowadzenie budowy. Dzięki pozwoleniu możesz podpisywać projekty budowlane do zatwierdzenia.

Specjalnym znakiem jakości jest chroniony tytuł zawodowy „inżynier doradca”. Jako „inżynier doradca” możesz pracować niezależnie i na własną odpowiedzialność. Na własną odpowiedzialność oznacza, że pracujesz dla zleceniodawców. Jesteś samozatrudniony i wystawiasz własne rachunki. Niezależny oznacza, że nie reprezentujesz własnych lub cudzych interesów w zleceniu i nie możesz przyjmować prowizji, rabatów lub innych korzyści. Oprócz czynności inżynierskich nie możesz wykonywać żadnej działalności komercyjnej. Oznacza to, że nie możesz np. prowadzić firmy budowlanej. „Inżynierowie doradcy” są wyspecjalizowani, pracują analitycznie i oferują wysoki poziom wiedzy specjalistycznej. Aby pracować jako „inżynier doradca” należy udokumentować określony czas wykonywania działalności inżynierskiej. Zwykle 2 lub 3 lata. Dodatkowo w większości krajów związkowych należy mieć prawo do używania tytułu zawodowego „inżynier”. Inżynierowie doradcy oraz inżynierowie wpisywani są do rejestrów. Rejestry te są prowadzone Izby Inżynierów poszczególnych krajów związkowych.

Podstawy prawne

Zawód jest uregulowany przez przepisy o inżynierach poszczególnych krajów związkowych. Jest to więc zawód regulowany przez prawo krajów związkowych.

Jakie usługi oferują Izby Inżynierów?

Izby inżynierów państw związkowych są właściwymi organami dla tego zawodu. Izby Inżynierów krajów związkowych oferują

  • porady dotyczące kwestii prawnych i samozatrudnienia,
  • szkolenia,
  • oraz pośredniczą w kontaktach z inżynierami i rzeczoznawcami.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page