Gospodarka i zarządzanie

Młody człowiek ze słuchawkami przy komputerze
© ldprod / Fotolia

Zawód i pracę w gospodarce i zarządzaniu można znaleźć we wszystkich sektorach gospodarki. Od małych firm po duże korporacje. W administracji publicznej lub w sektorze prywatnym, w przemyśle i handlu, w sektorze usług, w rzemiośle, w mediach itd. Równie zróżnicowany jest zakres czynności w tym obszarze. Obejmują one prace biurową aż po zarządzanie i funkcje kierownicze.

Typowe ścieżki kształcenia i zawody w gospodarce

Dualne kształcenie zawodowe handlowe

Dualne kształcenie zawodowe oznacza, że szkolenie odbywa się w szkole zawodowej i w zakładzie pracy. Kształcenie trwa zwykle 2-3 lata. Istnieje wiele różnych zawodów, takich jak pracownik zarządzania biurem, sprzedawca, technik hotelarstwa i wiele innych zawodów handlowych.

Kształcenie ustawiczne

Certyfikowany ekonomista
W Niemczech certyfikowany ekonomista to najwyższe nieakademickie kwalifikacje w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw. Dzięki kształceniu ustawicznemu handlowcy mogą pracować na stanowiskach managerskich. Egzaminy końcowe odbywają się zwykle w Izbach Handlowo-Przemysłowych (IHK). Dyplom jest równoważny z uniwersyteckim tytułem magistra.

Manager techniczny
Certyfikowany manager techniczny działa w firmie na styku produkcji, techniki i biznesu. Rodzaj kształcenia ustawicznego jest podobny do kształcenia ustawicznego dla certyfikowanego ekonomisty (patrz wyżej). Egzaminy końcowe odbywają się zwykle w Izbach Handlowo-Przemysłowych (IHK). Dyplom jest równoważny z uniwersyteckim tytułem magistra.

Ekonomista zgodnie z Ustawą o rzemiośle: to kształcenie jest przeznaczone specjalnie dla mistrzów rzemiosła. Podczas kształcenia zdobywa się fachową wiedzę ekonomiczną, dzięki której można pracować na stanowiskach zarządczych w rzemiośle lub założyć własna firmę. Dyplom bazuje na kształceniu ustawicznym w celu zdobycia tytułu mistrzowskiego i jest najwyższą w Niemczech kwalifikacją w rzemiośle. Dyplom jest równoważny z uniwersyteckim tytułem magistra.

Dokształcanie (te zawody są dostępne tylko w niektórych krajach związkowych)

Certyfikowany ekonomista
W przypadku edukacji biznesowej w studium zawodowym lub akademii biznesu możesz wybrać różne kierunki, np. marketing, handel, controlling. Edukacja kończy się egzaminem państwowym. Otrzymuje się dyplom „certyfikowanego ekonomisty”. Dokształcanie i kierunki są regulowane przez kraje związkowe. Mogą być różne w każdym kraju związkowym. Dyplom jest równoważny z uniwersyteckim tytułem licencjata.

Studia ekonomiki przedsiębiorstw (BWL)

W Niemczech można studiować na kierunku ekonomika przedsiębiorstw na uniwersytecie lub w wyższej szkole zawodowej. W ramach studiów można wybrać wiele specjalizacji (takich jak marketing, produkcja, controlling). Po ukończeniu studiów otrzymuje się tytuł licencjata lub magistra.

Szczegółowy przegląd wszystkich zawodów w obszarze gospodarki oferuje usługa online Federalnej Agencji Pracy (BA) na stronie BERUFENET.

Czy potrzebuję uznania?

Zazwyczaj chodzi tutaj o zawody, które nie są regulowane. W przypadku zawodów nieregulowanych uznanie nie jest obowiązkowe. Pracodawcy określają wymagania dla każdej pracy. Jednak uznanie ma swoje zalety: otrzymujesz oficjalny i prawnie wiążący dokument. Twoje kwalifikacje zawodowe są prawnie równoważne z niemieckimi kwalifikacjami zawodowymi. Zwiększa to twoje szanse przy ubieganiu się o pracę, ponieważ potencjalny pracodawca może natychmiast rozpoznać, że twoje kwalifikacje zawodowe są porównywalne z poziomem niemieckich kwalifikacji zawodowych. W końcu uznanie może ci również pomóc w negocjacjach płacowych.

Możesz także ubiegać się o prace z częściowym uznaniem. W twojej decyzji o uznaniu zostaną stwierdzone nie tylko różnice w stosunku do porównywalnego zawodu niemieckiego. Udokumentowane zostaną również twoje umiejętności. Przy aplikowaniu o pracę każdy pracodawca będzie widział, co potrafisz.

W przypadku dyplomów uniwersyteckich w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw nie przeprowadza się uznania w klasycznym postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji. Tutaj dokonuje się oceny świadectwa za pośrednictwem Centralnego Urzędu ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB).

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page