Gospodarka i zarządzanie

Młody człowiek ze słuchawkami przy komputerze
© ldprod / Fotolia

Zawód i pracę w gospodarce i zarządzaniu można znaleźć we wszystkich sektorach gospodarki. Od małych firm po duże korporacje. W administracji publicznej lub w sektorze prywatnym, w przemyśle i handlu, w sektorze usług, w rzemiośle, w mediach itd. Równie zróżnicowany jest zakres czynności w tym obszarze. Obejmują one prace biurową aż po zarządzanie i funkcje kierownicze.

Typowe ścieżki kształcenia i zawody w gospodarce

Dualne kształcenie zawodowe handlowe

Dualne kształcenie zawodowe oznacza, że szkolenie odbywa się w szkole zawodowej i w zakładzie pracy. Kształcenie trwa zwykle 2-3 lata. Istnieje wiele różnych zawodów, takich jak pracownik zarządzania biurem, sprzedawca, technik hotelarstwa i wiele innych zawodów handlowych.

Kształcenie ustawiczne

Certyfikowany ekonomista
W Niemczech certyfikowany ekonomista to najwyższe nieakademickie kwalifikacje w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw. Dzięki kształceniu ustawicznemu handlowcy mogą pracować na stanowiskach managerskich. Egzaminy końcowe odbywają się zwykle w Izbach Handlowo-Przemysłowych (IHK). Dyplom jest równoważny z uniwersyteckim tytułem magistra.

Manager techniczny
Certyfikowany manager techniczny działa w firmie na styku produkcji, techniki i biznesu. Rodzaj kształcenia ustawicznego jest podobny do kształcenia ustawicznego dla certyfikowanego ekonomisty (patrz wyżej). Egzaminy końcowe odbywają się zwykle w Izbach Handlowo-Przemysłowych (IHK). Dyplom jest równoważny z uniwersyteckim tytułem magistra.

Ekonomista zgodnie z Ustawą o rzemiośle: to kształcenie jest przeznaczone specjalnie dla mistrzów rzemiosła. Podczas kształcenia zdobywa się fachową wiedzę ekonomiczną, dzięki której można pracować na stanowiskach zarządczych w rzemiośle lub założyć własna firmę. Dyplom bazuje na kształceniu ustawicznym w celu zdobycia tytułu mistrzowskiego i jest najwyższą w Niemczech kwalifikacją w rzemiośle. Dyplom jest równoważny z uniwersyteckim tytułem magistra.

Dokształcanie (te zawody są dostępne tylko w niektórych krajach związkowych)

Certyfikowany ekonomista
W przypadku edukacji biznesowej w studium zawodowym lub akademii biznesu możesz wybrać różne kierunki, np. marketing, handel, controlling. Edukacja kończy się egzaminem państwowym. Otrzymuje się dyplom „certyfikowanego ekonomisty”. Dokształcanie i kierunki są regulowane przez kraje związkowe. Mogą być różne w każdym kraju związkowym. Dyplom jest równoważny z uniwersyteckim tytułem licencjata.

Studia ekonomiki przedsiębiorstw (BWL)

W Niemczech można studiować na kierunku ekonomika przedsiębiorstw na uniwersytecie lub w wyższej szkole zawodowej. W ramach studiów można wybrać wiele specjalizacji (takich jak marketing, produkcja, controlling). Po ukończeniu studiów otrzymuje się tytuł licencjata lub magistra.

Szczegółowy przegląd wszystkich zawodów w obszarze gospodarki oferuje usługa online Federalnej Agencji Pracy (BA) na stronie BERUFENET.

Czy potrzebuję uznania?

Zazwyczaj chodzi tutaj o zawody, które nie są regulowane. W przypadku zawodów nieregulowanych uznanie nie jest obowiązkowe. Pracodawcy określają wymagania dla każdej pracy. Jednak uznanie ma swoje zalety: otrzymujesz oficjalny i prawnie wiążący dokument. Twoje kwalifikacje zawodowe są prawnie równoważne z niemieckimi kwalifikacjami zawodowymi. Zwiększa to twoje szanse przy ubieganiu się o pracę, ponieważ potencjalny pracodawca może natychmiast rozpoznać, że twoje kwalifikacje zawodowe są porównywalne z poziomem niemieckich kwalifikacji zawodowych. W końcu uznanie może ci również pomóc w negocjacjach płacowych.

Możesz także ubiegać się o prace z częściowym uznaniem. W twojej decyzji o uznaniu zostaną stwierdzone nie tylko różnice w stosunku do porównywalnego zawodu niemieckiego. Udokumentowane zostaną również twoje umiejętności. Przy aplikowaniu o pracę każdy pracodawca będzie widział, co potrafisz.

W przypadku dyplomów uniwersyteckich w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw nie przeprowadza się uznania w klasycznym postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji. Tutaj dokonuje się oceny świadectwa za pośrednictwem Centralnego Urzędu ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB).