Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego Więcej informacji

Glosariusz - T

Filtruj alfabetycznie
T
Tłumacze pisemni, mianowani publicznie /zaprzysiężeni

Auch:
ermächtigte Übersetzerin/ ermächtigter Übersetzer
vereidigte Übersetzerin/vereidigter Übersetzer
beeidigte Übersetzerin/beeidigter Übersetzer

Jedynie publicznie mianowani lub zaprzysiężeni tłumacze ustni lub tłumacze pisemni mogą, używając oficjalnej formuły poświadczyć, że niemieckie tłumaczenie obcojęzycznego dokumentu jest prawidłowe i pełne. W Niemczech tłumacze Jedynie publicznie mianowani lub zaprzysiężeni tłumacze ustni lub tłumacze pisemni mogą, używając oficjalnej formuły poświadczyć, że niemieckie tłumaczenie obcojęzycznego dokumentu jest prawidłowe i pełne. W Niemczech tłumacze wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych należy dołączyć dokumenty przetłumaczone na język niemiecki. Niektóre  właściwe organy  w Niemczech nie akceptują tłumaczeń sporządzonych przez tłumaczy przysięgłych za granicą. Przed zleceniem tłumaczenia dokumentów w kraju pochodzenia, należy zasięgnąć w tej sprawie stosownej informacji. Wykaz mianowanych publicznie/zaprzysiężonych tłumaczy/tłumaczy ustnych w Niemczech znajduje się na portalu internetowym bazy danych tłumaczy i tłumaczy ustnych ministerstw sprawiedliwości krajów związkowych.

Baza danych tłumaczy i tłumaczy ustnych

Tytuł mistrzowski

Także: kwalifikacje mistrzowskie

Tytuł mistrzowski to określenie dyplomu doskonalenia zawodowego zdobytego na podstawie doskonalenia
zawodowego
Mistrzowie posiadają kwalifikacje na wyższe stanowiska w zakładach i firmach lub w obszarze kierowania
przedsiębiorstwem.

Istnieją formy doskonalenia w celu uzyskania tytułu mistrza w różnych zawodach. Z reguły doskonalenie  w celu uzyskania
tytułu mistrza opiera się na ukończonym kształceniu zawodowym. Ewentualnie można posiadać również wystarczające doświadczenie zawodowe lub posiadając dyplom ukończenia studiów wyższych odbyć doskonalenie. To, czy jest to możliwe, zależy zawsze od uwarunkowań prawnych danego zawodu.

Tytuł mistrzowski w rzemiośle zalicza się np. do dyplomów doskonalenia zawodowego. Istnieją jednak również mistrzowie w przemyśle, rolnictwie i innych dziedzinach zawodowych.

Tytuł zawodowy, używanie

W niektórych zawodach posługiwanie się tytułem zawodowym możliwe jest tylko wtedy, gdy posiada się odpowiednie pozwolenie lub zezwolenie na używanie tytułu zawodowego, udzielone przez stosowny organ państwowy. Dotyczy to np. inżynierów i wielu zawodów w sektorze ochrony zdrowia.