Fizjoterapeutka - Andelina Budimir

Osoba na zdjęciu stoi przez szpitalną recepcją i spogląda przyjaźnie w aparat.
Andelina Budimir

Tak wiele się zmieniło!


Mam stałą pracę i jestem w pełni zadowolona z mojego życia.


W 2014 r. wykształcona fizjoterapeutka Andelina Budimir opuściła swoją ojczyznę Chorwację, aby ponownie rozpocząć karierę zawodową w Niemczech. Od stycznia 2016 r. posiada pełne uznanie i stałe zatrudnienie w Szpitalu Uniwersyteckim Hamburg-Eppendorf.


Imię i nazwisko Andelina Budimir
Wiek 26
Zawód referencyjny Fizjoterapeutka
Kraj pochodzenia dyplom Chorwacja
Pracuje jako Fizjoterapeutka

Uznanie kwalifikacji oznacza dla mnie ...

... że mogę wykonać wymarzoną pracę.


Moja rada

Miej cierpliwość i przyjmuj opinie, bo dzięki temu można się wiele nauczyć!


Andelina Budimir osiągnęła swój cel. Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim Hamburg-Eppendorf jako fizjoterapeutka i w pełni realizuje się w swojej pracy: „Kocham mój zawód i cieszę się, że wreszcie mogą pracować jako fizjoterapeutka w Niemczech. Znalazłem swoją wymarzoną pracę”. Droga ku temu nie była tak łatwa, jak myślała. W Chorwacji Andelina Budimir ukończyła czteroletnie szkolenie jako fizjoterapeutka i rok stażu w szpitalu. W ojczyźnie brakowało jej jednak perspektyw zawodowych. Podczas jednej z wizyt w Hamburgu umówiła się w 2013 roku na spotkanie w Centralnym Punkcie Kontaktowym ds. Uznawalności (Zentrale Anlaufstelle Anerkennung - ZAA) w Diakonisches Werk w Hamburgu. Tam dowiedziała się, jakie kroki są konieczne dla uznania jej zagranicznego dyplomu zawodowego w Niemczech. Rok później przeprowadziła się do Hamburga w pobliże swojej ciotki. „Nie znałam ani jednego słowa po niemiecku i myślałem, że nigdy się tego nie nauczę. Ale najpierw poszłam na kurs B1. Udało się. Potem byłam gotowa na następny krok”.

To doprowadziło 26-latkę ponownie do ZAA. Tutaj uzyskała pomoc w złożeniu wniosku o pokrycie kosztów specjalnego kursu B2 w programie stypendialnym miasta Hamburg. Aby wykonywać swój zawód, potrzebowała pozwolenia na wykonywanie zawodu. Dlatego w lipcu 2014 r. złożyła wniosek o uznanie do Urzędu ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz - BGV). Analiza dokumentów ujawniła istotne różnice między wyksztalceniem chorwackim i niemieckim. Aby dokładniej określić te braki, Andelina Budimir wzięła udział w ocenie kompetencji. Wyniki zostały jej przekazane w decyzji z kwietnia 2015 r. Również zalecenie sześciomiesięcznego szkolenia dostosowawczego dla zawodów służby zdrowia (APQ) w projekcie IQ UKE Akademii Kształcenia i Karier Szpitala Uniwersyteckiego Hamburg-Eppendorf. (UKE-Akademie für Bildung und Karriere am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf). Ambitna młoda kobieta poradziła sobie śpiewająco ze stażem adaptacyjnym, który prowadzony był głównie w ramach różnorodnych zadań w obszarach klinicznych UKE, ale obejmował również wykłady kliniczne i praktyczne. Towarzyszyli jej w tym wykładowcy, mentorzy, nauczyciele języków obcych i koledzy. „W tym czasie nauczyłam się niemieckich terminów fachowych. A także, w jaki sposób komunikować i obchodzić się z lekarzami i pacjentami. To bardzo mi pomogło”.

Dla Andeliny Budimir to pouczający czas, ale i nerwowa próba wytrzymałości. „Nie mogłam pracować w moim zawodzie bez uznania. Zawsze zastanawiałam się, co się stanie, jeśli uznanie nie powiedzie się”. Obawy okazały się bezzasadne. W styczniu 2016 roku otrzymała pełne uznanie, a miesiąc później pracę w gabinecie fizjoterapii. Od sierpnia pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim. Zadowolona, mówi: „Wprawdzie byłam zaskoczona, jak długo to trwało, ale wysiłek się opłacił”.

Foto: © Portal „Anerkennung in Deutschland“/BIBB: Robert Funke

Rozmowa z Andeliną Budimir odbyła się w styczniu 2018 roku. W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji doradzał i wspierał ją Urząd ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów w Hamburgu, a podczas szkolenia dostosowawczego dwa podprojekty w sieci IQ Netzwerk Hamburg – NOBI: Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA) Diakonijnego Dzieła Pomocy w Hamburgu oraz UKE-Akademie für Bildung und Karriere am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page