Finansowanie

Możliwości finansowania

Dwie osoby na linie, które nawzajem sobie pomagają
© Robert Niedring/MITO images / Fotolia

Nie każdy może zapłacić za uznanie własnych kwalifikacji zawodowych. Istnieją możliwości finansowania przez agencje pracy, centra pracy, rząd federalny i niektóre kraje związkowe.

Jeśli jesteś zarejestrowany jako bezrobotny lub poszukujesz pracy w Niemczech, koszty związanymi z postępowaniem w sprawie uznania mogą zostać pokryte pod pewnymi warunkami przez agencję pracy lub centrum pracy. Jeśli pracujesz, ale masz niewiele środków finansowych, pomóc może federalna dotacja na uznanie. W niektórych krajach związkowych istnieją inne programy, które mogą pomóc w sfinansowaniu uznania, jeśli dążysz do uznania w danym kraju związkowym.

Co jest finansowane?

W przypadku wszystkich wymienionych tutaj możliwości finansowania przejmowane są zazwyczaj koszty, które powstają bezpośrednio w związku z postępowaniem w sprawie uznania:

  W przypadku niektórych możliwości finansowania przejmowane są również koszty środków wyrównawczych lub szkoleń dostosowawczych, materiałów do nauki i innych. Jakie koszty są przejmowane w twoim konkretnym przypadku, możesz dowiedzieć się u odpowiednich oferentów.

  Finansowanie przez agencję pracy lub centrum pracy

  Jeżeli jesteś zarejestrowany jako bezrobotny lub poszukujący pracy, twoja agencja pracy lub centrum pracy może ewentualnie przejąć koszty uznania twoich kwalifikacji zawodowych. Przed rozpoczęciem postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zasięgnij informacji w twojej agencji pracy lub w centrum pracy, czy przejmą koszty w twojej sprawie.

  Informacje są dostępne we właściwej dla ciebie agencji pracy lub centrum pracy.


  Federalna dotacja na uznanie

  Osoby pracujące z brakiem środków finansowych, w szczególności zatrudnieni poniżej swoich kwalifikacji zawodowych, mogą korzystać z dotacji na uznanie. Dotację na uznanie można uzyskać na terenie całych Niemiec, jeśli mieszkasz w Niemczech przez co najmniej 3 miesiące. Z dotacji na uznanie można pokryć koszty do wysokości 600 EUR. Aby można było zwrócić kwoty związane z uznaniem, wniosek musi być jednak zatwierdzony przed rozpoczęciem postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

  Więcej informacji na temat dotacji na uznanie można uzyskać w centralnym organie finansującym:

  Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH
  E-Mail : anerkennungszuschuss@f-bb.de
  Telefon: +49 371 4 33 11 223


  Fundusz socjalny uznawania kwalifikacji zawodowych w Berlinie

  W kraju związkowym Berlin istnieje „Fundusz socjalny uznawania kwalifikacji zawodowych w Berlinie”.

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Funduszu Socjalnego, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres Integrationsbeauftragter@intmig.berlin.de.

  Możesz wysłać swój nieformalny wniosek na następujący adres:

  Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
  Der Beauftragte des Senats für Integration und Migration
  Härtefallfonds, III D 7
  Potsdamer Straße 65
  10785 Berlin

   


   

  Program stypendialny w Hamburgu

  Program stypendialny w kraju związkowym Hamburg oferuje wsparcie w utrzymaniu i zapewnia dotacje na koszty związane z uznaniem.