Samad Hamuch - uznanie jako elektronik w zakresie techniki automatyzacji

Osoba na zdjęciu stoi przed pociągiem i uśmiecha się.
Samad Hamuch

Jestem dumny, że udało mi się to osiągnąć!


W Niemczech mogę wykorzystać swój potencjał zawodowy.


Samad Hamuch położył wszystko na jedną kartę, przerwał naukę w Niemczech i z powodzeniem złożył wniosek o uznanie jako elektronik w zakresie techniki automatyzacji. Dziś jest w pełni w swoim żywiole.


Imię i nazwisko Samad Hamuch
Wiek 26
Zawód referencyjny Elektronik w zakresie techniki automatyzacji
Kraj pochodzenia dyplom Hiszpania
Pracuje jako Elektronik pojazdów szynowych

Uznanie kwalifikacji oznacza dla mnie ...

... właściwe wejście na niemiecki rynek pracy.


Moja rada

Okazywać zaangażowanie i nie bać się, wtedy można to osiągnąć!


Od bezrobocia w Hiszpanii po poszukiwanego specjalistę w Niemczech - historia Samada Hamucha to historia sukcesu. W swoim ojczystym kraju 26-latek zdobył wykształcenie w przyszłościowym zawodzie. Jednak z powodu kryzysu gospodarczego w Hiszpanii wykształcony elektryk i elektronik w zakresie techniki automatyzacji nie znalazł pracy. Musiał coś wymyśleć. Podczas poszukiwań w Internecie natknął się na projekt, który wspiera młodych ludzi z Europy w podejmowaniu szkoleń zawodowych w firmach i kontaktuje ich z niemieckimi firmami. „Aplikowałem tam i to faktycznie zadziałało! Latem 2015 roku przyjechałem do Niemiec i rozpocząłem kształcenie w zawodzie informatyka w okolicach Hanoweru”.

W tym czasie headhunter na hiszpańskiej giełdzie pracy, który rekrutował specjalistów dla Deutsche Bahn dowiedział się o Samadzie Hamuchu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej 26-latek przekonał go swoimi kompetencjami zawodowymi, a także znajomością języka niemieckiego, którą zdobył już w Hiszpanii. Nie mógł jednak od razu podjąć pracy. Ponieważ nie był w stanie przedłożyć jednej rzeczy, a mianowicie uznania swojego wykształcenia. Po raz kolejny szukał w Internecie i umówił się na wizytę konsultacyjną w Izbie Przemysłowo-Handlowej (IHK) w Hanowerze. „Byłem zmotywowany i chciałem to osiągnąć. Ponieważ kocham swoją pracę, gdyż łączy w sobie technikę i innowacyjność:. Aby móc pracować ponownie w wyuczonym zawodzie, Samad Hamuch postawił wszystko na jedną kartę. Przerwał swoje kształcenie, aby móc w pełni skoncentrować się na postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji. Wniosek złożył pod koniec 2015 r. Jego wykształcenie zostało jednak tylko częściowo uznane. Musiał wyrównać istotne różnice w dziedzinie automatyki poprzez szkolenie dostosowawcze.

Nie był to powód, aby Samad Hamuch poddał się. Ale z powodów prywatnych pierwszą rzeczą, którą zrobił, była przeprowadzka do Saary. Następnie ponownie zwrócił się do IHK, tym razem do IHK Saarland. Ta ostatnia skierowała go do centrum doradczego odnośnie uznawania i kwalifikacji sieci „Integracja przez kwalifikacje (IQ)”. Tam doradzono Samadowi Hamuchowi i zorganizowano szkolenie dostosowawcze w TÜV Nord. Dzięki temu uzyskał wiedzę i umiejętności w dziedzinie automatyki, które nie były częścią jego wykształcenia w Hiszpanii. Finansowanie zapewniła również sieć IQ. W międzyczasie Samad Hamuch pracował jako pracownik tymczasowy w małej firmie, wykonując na terenie całego kraju prace montażowe, między innymi w zakresie instalacji technicznych w budynkach. Zdobyta tam wiedza praktyczna skróciła szkolenie dostosowawcze do dwóch miesięcy. Zakończył je pomyślnie i otrzymał pełne uznanie w sierpniu 2016 roku.

Od września 2016 roku Samad Hamuch pracuje jako elektronik pojazdów szynowych w zakładzie Deutsche Bahn w Monachium, gdzie jest odpowiedzialny za konserwację i naprawę pociągów i tym samym jest w pełni w swoim żywiole. „Jestem bardzo zadowolony i dumny, że poszedłem tą drogą. Dzięki uznaniu mam tutaj lepszą jakość życia oraz dobrą i bezpieczną pracę”.

Foto: © Portal „Anerkennung in Deutschland“/BIBB: Robert Funke

Rozmowa z Samadem Hamuchem odbyła się w czerwcu 2018 roku. W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji doradzały i wspierały go izby handlowo-przemysłowe IHK Hannover, IHK Saarland oraz Saaris saarland.innovation&standort e. V w ramach podprojektów Centrum usług dla rozwoju zagranicznych kwalifikacji edukacyjnych (SEAQ) oraz agent ds. szkoleń w zawodach dualnych sieci IQ w Saarze.