Dyplomy ukończenia szkoły/studiów wyższych

Ustawy federalnej o uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą nie stosuje się między innymi do dyplomów ukończenia szkół ogólnokształcących, dopuszczeń do studiów wyższych, ocen zdobytych na studiach, a także do dyplomów ukończenia szkół wyższych, które są związane z zawodami nieregulowanymi. Tutaj można uzyskać informacje na temat innych postępowań o uznanie tego rodzaju kwalifikacji.

Studentin aus dem Ausland
© Farina3000 - Fotolia.com

Uznawanie kwalifikacji w szkolnictwie ogólnokształcącym

Tutaj zamieszczono informacje o warunkach uznawania zagranicznych dyplomów szkół ogólnokształcących za równoważne niemieckiemu dyplomowi ukończenia szkoły.

Uznawanie zagranicznych dyplomów szkół ogólnokształcącychmore

Hochschulabsolvent
© Bilderjet - fotolia.com

Ocena świadectw szkół wyższych

Zagraniczne dyplomy szkół wyższych, które nie są związane z zawodami regulowanymi, nie wymagają uznania kwalifikacji. Aby mieć większe szanse w zawodzie, świadectwo można poddać ocenie.

Informacje na temat oceny świadectwmore