Dyplomy zawodowe w Niemczech

Dwie ręce trzymają zwój dyplomu
© Andrey Popov / Fotolia

Po ukończeniu szkoły ogólnokształcącej w Niemczech następuje zazwyczaj kształcenie zawodowe. Może to być np. kształcenie w zawodzie lub studia wyższe. Pomyślne zakończenie kształcenia zawodowego dokumentowane jest dyplomem. W Niemczech dyplomy zawodowe mają duże znaczenie.

Przy wyborze personelu niezwykle ważne dla niemieckich pracodawców są dyplomy ukończenia szkoły.
Dyplomy są uznawane za standard podczas ubiegania się o pracę. Dzięki świadectwu twoich kwalifikacji zawodowych lub ocenie dyplomu ukończenia studiów wyższych, pracodawcy mogą lepiej ocenić jakość twojego wykształcenia zawodowego.

Jakie są rodzaje dyplomów zawodowych?

Kształcenie zawodowe

Każdy, kto odbył kształcenie zawodowe w Niemczech, spełnia określone standardy jakości. Te standardy jakości są regulowane przepisami i regulacjami dotyczącymi szkoleń i egzaminów. Kształcenie zawodowe ma albo charakter czysto szkolny albo dualny. „Dualny” oznacza w szkole i w zakładzie pracy. Kształcenie zawodowe trwa w Niemczech od 2 do 3,5 lat.

Dyplomy doskonalenia i kształcenia ustawicznego

Kształcenie ustawiczne jest szczególnym rodzajem doskonalenia zawodowego. Kształcenie ustawiczne zgodnie z Ustawą o kształceniu zawodowym (BBiG) opiera się na kształceniu zawodowym. Kształcenie ustawiczne odbywa się w Niemczech w wielu obszarach. Do dyplomów kształcenia ustawicznego zalicza się przede wszystkim tytuły mistrzowskie (np. mistrz rzemiosła, mistrz przemysłowy lub mistrzowie rolnictwa). Inne przykłady to konsultanci, specjaliści lub specjaliści handlowi.

Termin kształcenie ustawiczne jest często używany zamiennie z terminem szkolenie. Szkoleniem są jednak również działania, które nie są zaliczane do kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym. Istnieją szkolenia, które są regulowane przez kraje związkowe (na przykład ekonomiści lub technicy). Uzyskane dyplomy nazywane są odpowiednio „Dyplomami kształcenia ustawicznego”.

Dyplomy szkół wyższych

Dyplomy szkół wyższych to akademickie stopnie licencjata, magistra i doktora. Wiele kierunków, np. administrowanie biznesem, politologia czy fizyka nie prowadzi przy tym do określonego zawodu. Ale w przypadku niektórych kierunków, takich jak medycyna, architektura lub nauczanie, zdobywa się konkretny zawód. Są to głównie zawody regulowane.

Uznanie

W przypadku dyplomów w zakresie kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz dyplomów szkół wyższych, które prowadza do zawodu regulowanego, mówi się o kwalifikacjach zawodowych. W przypadku tych kwalifikacji zawodowych uznanie odbywa się w ramach postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. W przypadku dyplomów szkół wyższych, które nie prowadzą do zawodu regulowanego, dostępna jest ocena świadectwa.

Uznanie lub ocena świadectwa sprawia, że twój dyplom zawodowy jest bezpośrednio porównywalny z kwalifikacjami zawodowymi innych osób na rynku pracy.

Uwaga: warunkiem wstępnym postępowania w sprawie uznaniakwalifikacje zawodowe z twojego kraju pochodzenia, udokumentowane świadectwem ukończenia szkoły. Jeśli posiadasz dyplom, ale nie możesz go przedłożyć, istnieje ewentualnie możliwość analizy kwalifikacji w ramach zawodów wymagających określonego kształcenia dualnego oraz dla uzyskania tytułu mistrzowskiego. Jeżeli nie posiadasz żadnych dyplomów, istnieją alternatywy dla uznania, np. przekwalifikowanie lub kształcenie ustawiczne.