Alternatywy dla uznania

Rozwidlenie dróg w lesie
© vulcanus / Fotolia

Uzyskanie niemieckiego dyplomu zawodowego

Jeżeli twoje kwalifikacje zawodowe nie zostaną uznane w Niemczech, istnieją alternatywy, które być może okażą się odpowiednie.

Jeśli masz już doświadczenie zawodowe lub odbyłeś kształcenie zawodowe, które nie jest lub jest tylko częściowo uznane w Niemczech, możesz je uzupełnić i uzyskać oryginalny niemiecki dyplom zawodowy. To zależy od ram prawnych danego zawodu i twoich indywidualnych uwarunkowań. Istnieją różne możliwości.

Kształcenie zawodowe

W Niemczech po ukończeniu szkoły możesz odbyć kształcenie zawodowe w systemie dualnym lub kształcenie zawodowe w systemie szkolnym. Jeżeli posiadasz już doświadczenie zawodowe lub wiedzę i umiejętności, okres kształcenia zawodowego może ulec skróceniu.

Przekwalifikowanie

Oferta przekwalifikowania kierowana jest do osób, które nie mogą lub nie chcą pracować w swoim wyuczonym zawodzie. Przekwalifikowanie możliwe jest również w przypadku braku dyplomu zawodowego lub doświadczenia zawodowego. Po pomyślnym ukończeniu przekwalifikowania otrzymasz niemiecki dyplom zawodowy. W przypadku przekwalifikowania czas trwania szkolenia jest zwykle skrócony. Przeważnie są to bardziej zajęcia teoretyczne.

Doskonalenie

Być może możesz wziąć udział w Niemczech w doskonaleniu, które prowadzi do uzyskania dyplomu doskonalenia zawodowego. Doskonalenie opiera się zazwyczaj na wyuczonym zawodzie. Doskonalenie możesz odbyć posiadając wystarczające doświadczenie zawodowe lub dyplom szkoły wyższej. To, czy jest to możliwe, zależy zawsze od ram prawnych danego zawodu. Doskonalenie kończy się egzaminem. Jeśli go zdasz, otrzymasz odpowiedni niemiecki dyplom doskonalenia zawodowego. Do dyplomów zawodowych zalicza się na przykład tytuł mistrzowski w rzemiośle. Ale są to również specjaliści, ekonomiści i wiele innych dyplomów zawodowych w różnych dziedzinach zawodowych.

Egzamin zewnętrzny

Egzamin zewnętrzny oznacza ukończenie kształcenia zawodowego, udział w regularnych egzaminach w uznanym przez państwo zawodzie wymagającym określonego szkolenia i tym samym otrzymanie odpowiedniego dyplomu zawodowego. Musisz wykazać się praktycznym stażem pracy wynoszącym 1,5-ktotność czasu szkolenia w danym zawodzie. Egzamin zewnętrzny jest dostępny wyłącznie dla zawodów wymagających szkolenia w systemie dualnym zgodnie z Ustawą o kształceniu zawodowym (BBiG) lub Ustawą o rzemiośle (HwO).

Alternatywy dla uznania w regulowanych zawodach akademickich

Jeżeli twoje kwalifikacje zawodowe w zawodzie regulowanym, np. jako lekarz, nie zostaną uznane i nie będziesz nadal dążył (-a) do ich uznania, możesz ubiegać się o pracę, która nie jest zastrzeżona wyłącznie dla osób z prawem do wykonywania zawodu lub zezwoleniem na wykonywanie zawodu. Może to być np. praca w obszarze badań, w firmach lub innych obszarach zawodowych.

Doradztwo przez właściwe organy

Doradztwo przez właściwe organy

Właściwe organy udzielają porad. Czy jedna z wymienionych tu alternatyw jest dla ciebie odpowiednia lub możliwa i czy będziesz mógł/mogła z niej skorzystać jest sprawa indywidualną. Twój właściwy organ znajdziesz w praktycznej wyszukiwarce.

Kursy i szkolenia nieregulowane przez państwo

Swoją wiedzę można poszerzać dzięki kursom i szkoleniom nieregulowanym przez państwo, np. na uniwersytetach ludowych. Takie kursy lub szkolenia są częścią tak zwanego nauczania nieformalnego. Oznacza to, że po ich ukończeniu otrzymuje się świadectwo lub zaświadczenie o uczestnictwie, które nie są uznawane przez państwo. Niemniej jednak świadectwa lub zaświadczenia o uczestnictwie, które można tutaj otrzymać, mogą być ważnym elementem twojego CV i udanego poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego.

Własna działalność

Własną działalność można prowadzić bez uznania, np. jako freelancer lub prowadząc własna firmę. Na naszej stronie „Znajdź pracę" znajdziesz więcej informacji w zakładce „Zakładanie działalności gospodarczej".

Alternatywą dla uznania może być samozatrudnienie w rzemiośle wymagającym uzyskania koncesji. Jeśli udokumentujesz niezbędną wiedzę i umiejętności, np. dzięki doświadczeniu zawodowemu, możesz uzyskać niezbędny dla prowadzenia działalności wpis do rejestru rzemieślników z ograniczeniami. Istnieją również wyjątki dla obywateli Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Informacji w tej sprawie udzielają izby rzemieślnicze.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page