Αρμόδιοι φορείς

Empfangsbereich in einer zuständigen Stelle
© Pixelwolf - fotolia.com

Όποιος επιθυμεί να αναγνωρίζεται ο τίτλος επαγγελματικής εκπαίδευσής του, πρέπει πρώτα να βρει τον αρμόδιο φορέα για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Η πύλη «Αναγνώριση στη Γερμανία» δείχνει το δρόμο.


Όσοι επιθυμούν να αναγνωίζεται ο τίτλος τους πρέπει να απευθυνθούν στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα για το επάγγελμά τους για να εξετάζεται η ισοδυναμία των επαγγελματικών τους προσόντων από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με το Νόμο για τη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων κατά κανόνα είναι αρμόδια τα (επιμελητήρια) για την εξέταση της ισοδυναμίας σε επαγγέλματα εκπαίδευσης στο εναλλασσόμενο σύστημα.Στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα - δηλαδή επαγγέλματα όπως για παράδειγμα ιατρός ή νοσηλευτής για τα οποία η πρόσβαση στο επάγγελμα ρυθμίζεται από το κράτος - ποικίλλει η αρμοδιότητα σύμφωνα με την εκάστοτε τομεακή νομοθεσία και τις διατάξεις των ομόσπονδων κρατιδίων.

Στην εύρεση κέντρων αναγνώρισης βρίσκετε τον αρμόδιο φορέα για σας.

Η εύρεση σας παρέχει και επισκόπηση για όλες τους αρμόδιους φορείς και τα επαγγέλματα.