Σχετικά με εμάς

Η πολύγλωσση πύλη «Αναγνώριση στη Γερμανία» σας πληροφορεί για το πώς μπορούν να αναγνωριστούν τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης από το εξωτερικό στη Γερμανία. Η ειδική υπηρεσία της ιστοσελίδας είναι η «Εύρεση Κέντρων Αναγνώρισης»: Με λίγα κλικ, το διαδικτυακό εργαλείο εντοπίζει τον αρμόδιο φορέα για την υποβολή της αίτησης για όσους ψάχνουν συμβουλές. Εκτός αυτού, παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τις νομικές βάσεις, για τη διαδικασία αναγνώρισης σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και για προσφορές συμβουλευτικής.


Η «Αναγνώριση στη Γερμανία» είναι η επίσημη πύλη για την αναγνώριση τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης από το εξωτερικό στη Γερμανία. Απευθύνεται πρωτίστως σε άτομα τα οποία απέκτησαν τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης από το εξωτερικό και επιθυμούν να καταστήσουν σαφές αν χρειάζονται επίσημη «απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων» προκειμένου να μπορούν να εργαστούν στη Γερμανία στο επάγγελμά τους. Μία αναγνώριση ενδέχεται να είναι απαραίτητη σε ορισμένα επαγγέλματα (π.χ. σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα όπως ιατρός, εκπαιδευτικός ή νοσηλευτής ηλικιωμένων) ή να αυξάνει τις πιθανότητες στην αγορά εργασίας στη Γερμανία. Eπιπλέον, οι σημαντικότερες πληροφορίες για το θέμα «Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό» διατίθενται και στις ακόλουθες γλώσσες: αραβικός, ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά, ρουμανικά, ισπανικά και τουρκικά. Για τη χρήση μέσω κινητού, υπάρχει επίσης και η εφαρμογή «Αναγνώριση στη Γερμανία», που προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση σε επτά γλώσσες: γερμανικά, αγγλικά, αραβικά, ντάρι, φαρσί, πάστο και τιγκρίνια.

Νομικές Βάσεις

Aπό την 1η Απριλίου 2012 τέθηκε σε ισχύ ο «Νόμος για τη βελτίωση της διαπίστωσης και αναγνώρισης των απαγγελματικών προσόντων τα οποία αποκτήθηκαν στο εξωτερικό», εν συντομίαΟμποσπονδιακός Νόμος για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Ενοποιεί και διευρύνει τις διαδικασίες για την αξιολόγηση επαγγελματικών προσόντων από το εξωτερικό σε επίπεδο Ομοσπονδίας. Ο νόμος περιλαμβάνει τα επαγγέλματα εκπαίδευσης στο εναλλασσόμενο σύστημα, τα επαγγέλματα αρχιτεχνίτων, άλλους τίτλους επιμόρφωσης και επαγγέλματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικούς νόμους, όπως για παράδειγμα ιατρούς ή δικηγόρους. Σε επίπεδο των ομόσπονδων κρατιδίων οι αντίστοιχοι Νόμοι των κρατιδίων ρυθμίζουν την αναγνώριση των επαγγελμάτων στην αρμοδιότητα των ομόσπονδων κρατιδίων, όπως π.χ. για παιδαγωγούς, κοινωνικούς παιδαγωγούς ή μηχανικούς. Οι νομικές ρυθμίσεις διευκολύνουν την αναγνώριση τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης από το εξωτερικό και προωθούν την ενσωμάτωση μεταναστών με προσόντα στη γερμανική αγορά εργασίας και έτσι συμβάλλουν σημαντικά στην εξασφάλιση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Η «εύρεση κέντρων αναγνώρισης» οδηγεί στον αρμόδιο φορέα

Για την αναγνώριση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση σε έναν αρμόδιο φορέα για τη διαδικασία (αρχές ή επιμελητήριο/σύλλογο) στη Γερμανία. To ποιος είναι υπεύθυνος για το εκάστοστε επάγγελμα το μαθαίνετε με λίγα κλικ στην «εύρεση κέντρων αναγνώρισης». Στη Γερμανία δεν υπάρχει ένας μεμονωμένος φορέας σε ολόκληρη την Ομοσπονδία ο οποίος να είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των αιτήσεων. Το ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας, το επάγγελμα και το ομόσπονδο κρατίδιο.

Στην «εύρεση κέντρων αναγνώρισης» ο χρήστης μπορεί να δηλώσει το επάγγελμά του και να ψάξει βάσει του επαγγελματικού προφίλ, το οποίο δείχνεται, τον γερμανικό τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης ο οποίος ταιριάζει στα προσόντα τα οποία αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. Προκειμένου να βρεθεί ο αρμόδιος φορέας για την αίτηση ζητείται ο (επιθυμητός) τόπος κατοικίας στη Γερμανία. Έτσι λαμβάνει κανείς με λίγα κλικ τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να υποβάλλει αίτηση για την εξέταση ισοδυναμίας. Αυτή τη στιγμή η τράπεζα δεδομένων αναφέρει περισσότερες από 1.500 διαφορετικές διευθύνσεις επικοινωνίας για τη διαδικασία αναγνώρισης για επαγγέλματα τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ομοσπονδίας και των ομόσπονδων κρατιδίων. Εκτός αυτού, σε αυτήν την υπηρεσία συγκεντρώνονται όλες οι σημαντικές πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης - για παράδειγμα το ποια δικαιολογητικά χρειάζεται κανείς για αυτό. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης της “εύρεσης κέντρων αναγνώρισης” στα Γερμανικά και στα Αγγλικά.

Υποστήριξη για Συνεργάτες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Η πύλη υποστηρίζει συνεργάτες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αναγνώριση, σε κέντρα εύρεσης εργασίας ή σε υπηρεσίες απασχόλησης στην καθημερινή τους εργασία. Στο «Profi-Filter» μπορείτε να ψάξετε με άνεση τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα επαγγέλματα. Για συνεργάτες του δικτύου «Eνσωμάτωση μέσω της Απόκτησης Προσόντων (IQ)» η πύλη έχει στη διάθεσή της μία πλατφρόμα για τη συμβουλευτική για την αναγνώριση.

Η διαδικτυακή πύλη υποστηρίζει τους εργαζόμενους σε συμβουλευτικές υπηρεσίες αναγνώρισης, κέντρα εύρεσης εργασίας ή οργανισμούς απασχόλησης στο καθημερινό τους έργο. Στο «φίλτρο επαγγελμάτων» μπορείτε να αναζητήσετε εύκολα τις αρμόδιες αρχές και επαγγέλματα. Για εργαζόμενους του δικτύου «Ένταξη μέσω της κατάρτισης (IQ)» η διαδικτυακή πύλη διαθέτει ένα φόρουμ συμβουλευτικής για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

Διαχειριστής της διαδικτυακής πύλης είναι το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Eκπαίδευσης της Γερμανίας κατ' εντολή του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας . Η πύλη «Αναγνώριση στη Γερμανία» συνεργάζεται στενά με το πρόγραμμα προώθησης «Ένταξη μέσω της κατάρτισης – IQ» το οποίο διαχειρίζονται τα Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας της Γερμανίας.

Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για Επαγγελματική Εκπαίδευση
Πύλη «Αναγνώριση στη Γερμανία»
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Διαχείριση έργου
Johanna Elsässer

Δραστηριότητες εξωτερικού, Διαχείριση ερωτημάτων
Julia Lubjuhn

Βοηθός έργου
Clarissa Rönn

Διαδικτυακός σχεδιασμός
Karoline Kaibel

Διαδικτυακή σύνταξη για την "Αναγνώριση στη Γερμανία"
Meike Julia Dahmen

Διεύθυνση σύνταξης για την "Αναγνώριση στη Γερμανία", Κέντρο συμβούλων
Katharina Moraht

Διεύθυνση σύνταξης για την "Αναγνώριση στη Γερμανία"
Thomas Schmitz

Διεύθυνση σύνταξης για την "Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση"
Sven Mückenheim

Διεύθυνση σύνταξης για την "Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση"
Alexander Studthoff

Διεύθυνση σύνταξης για την "Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση"
Leonie Tillmanns

Διαχείριση δεδομένων
Christin Benkner

Διεύθυνση σύνταξης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Miriam Sanmukri

Διεύθυνση σύνταξης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
N.N.