Σχολείο και ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μια στοίβα βιβλία μπροστά από ένα γραφείο και έναν πράσινο πίνακα
© Dmitry Vereshchagin / Fotolia

Αναγνώριση σχολικής εκπαίδευσης

Η αναγνώριση του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι σημαντική για να μπορέσετε να ξεκινήσετε μια εκπαίδευση ή σπουδές. Στη Γερμανία μπορείτε, επίσης, να συνεχίσετε την παρακολούθηση σχολείου και έτσι να αποκτήσετε αρχικά απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερα για την αναγνώριση εκπαίδευσηςmore


Άποψη από ψηλά μιας αίθουσας παραδόσεων με φοιτητές
© Matej Kastelic / Fotolia

Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Με έναν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει είτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων – π.χ. για ιατρούς – είτε μπορείτε να δώσετε τον τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για αξιολόγηση. Ίσως επιθυμείτε ωστόσο να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη Γερμανία.

Περισσότερα για την αναγνώριση στην ΤΕmore