Τίτλοι σχολικής εκπαίδευσης/σπουδών

Ο ομοσπονδιακός νόμος για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων της Ομοσπονδίας δεν αφορά μεταξύ άλλων τίτλους σχολικής εκπαίδευς, το δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σπουδαστικές επιδόσεις και ακαδημαϊκούς τίτλους οι οποίοι οδηγούν σε μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Εδώ μαθαίνατε ποιες άλλες διαδικασίες υπάρχουν για την αναγνώριση αυτών των τίτλων.

Hochschulabsolvent
© Bilderjet - fotolia.com

Αξιολόγηση πιστοποιητικών τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης

Για τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης από το εξωτερικό οι οποίοι δεν οδηγούν σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα δε χρειάζεστε αναγνώριση. Για καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες μπορείτε όμως να υποβάλετε το πιστοποιητικό σας για αξιολόγηση.

Πληροφορίες για την αξιολόγηση των πιστοποιητικών σαςmore