Τίτλοι σχολικής εκπαίδευσης/σπουδών

Ο ομοσπονδιακός νόμος για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων της Ομοσπονδίας δεν αφορά μεταξύ άλλων τίτλους σχολικής εκπαίδευς, το δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σπουδαστικές επιδόσεις και ακαδημαϊκούς τίτλους οι οποίοι οδηγούν σε μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Εδώ μαθαίνατε ποιες άλλες διαδικασίες υπάρχουν για την αναγνώριση αυτών των τίτλων.

Hochschulabsolvent
© Bilderjet - fotolia.com

Αξιολόγηση πιστοποιητικών τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης

Για τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης από το εξωτερικό οι οποίοι δεν οδηγούν σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα δε χρειάζεστε αναγνώριση. Για καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες μπορείτε όμως να υποβάλετε το πιστοποιητικό σας για αξιολόγηση.

Πληροφορίες για την αξιολόγηση των πιστοποιητικών σαςmore

Η γνώμη σας μετράει!

Έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα iPad και κουπόνια –
απαντήστε στη δημοσκόπησή μας και μπείτε στην κλήρωση!

Το ομοσπονδιακό ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης ενδιαφέρεται για τη γνώμη σας. Παρακαλούμε να μας βοηθήστε να αναδιαμορφώσουμε τη διαδικτυακή πύλη „Αναγνώριση στη Γερμανία“, λαμβάνοντας μέρος στην έρευνά μας.

› Από εδώ μεταβαίνετε κατευθείαν στην έρευνα.