Εύρεση Εργασίας

Fachkraft arbeitet in Deutschland
© contrastwerkstatt - Fotolia.com

Ψάχνετε κατάλληλη εργασία; Eδώ θέτουμε στη διάθεσή σας τις σημαντικότερες σελίδες στο διαδίκτυο για προσφορές εργασίας και την εύρεση εργασίας.


Οι ακόλουθες προσφορές στο διαδίκτυο σας παρέχουν επίσημες αγγελίες για θέσεις εργασίας:

Πολλές επιχειρήσεις δημοσιεύουν τις προσφορές των θέσεών τους σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας στο διαδίκτυο. Μία καλή εικόνα για τις πολλές σελίδες εύρεσης εργασίας στη Γερμανία βρίσκετε στη διαδικτυακή πύλη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης στις Γενικές Σελίδες Εύρεσης Εργασίας.

Aktualisiert am 18.12.2013

Η γνώμη σας μετράει!

Έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα iPad και κουπόνια –
απαντήστε στη δημοσκόπησή μας και μπείτε στην κλήρωση!

Το ομοσπονδιακό ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης ενδιαφέρεται για τη γνώμη σας. Παρακαλούμε να μας βοηθήστε να αναδιαμορφώσουμε τη διαδικτυακή πύλη „Αναγνώριση στη Γερμανία“, λαμβάνοντας μέρος στην έρευνά μας.

› Από εδώ μεταβαίνετε κατευθείαν στην έρευνα.