Ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα

Τμήμα της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
© Harald Richter / Fotolia

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ) είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας και μια εναλλακτική επιλογή στη συνήθη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Η ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ) μπορεί να αποκτηθεί για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι πολύ πιο εύκολη για εσάς με την ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ).

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ) υπάρχει προς το παρόν για 5 επαγγέλματα:

 • Φαρμακοποιοί
 • Νοσηλευτές
 • Φυσιοθεραπευτές
 • Οδηγοί άλπειων διαβάσεων ή
 • Κτηματομεσίτες

Αν για παράδειγμα επιθυμείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας ως αυτοαπασχολούμενος σε πολλές χώρες της ΕΕ, η ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ) έχει πολλά πλεονεκτήματα για εσάς:

 • Φορτώστε μόνο μία φορά τα αποδεικτικά έγγραφα μέσω του "EU Login"
 • Τα αποδεικτικά έγγραφα προωθούνται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία
 • Δεν απαιτούνται μεταφράσεις εγγράφων, καθώς ο έλεγχος γίνεται στη χώρα προέλευσης
 • Η γνησιότητα των επαγγελματικών προσόντων σας αναγνωρίζεται αμέσως σε όλη την ΕΕ

Για την υποβολή αίτησης για την ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ) πρέπει να φορτώσετε ηλεκτρονικά όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα σας. Τα έγγραφα ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας προέλευσής σας ως προς τη γνησιότητα και την ισχύ τους και μεταφορτώνονται στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, η αίτησή σας προωθείται ηλεκτρονικά στο κράτος υποδοχής, που εκδίδει την ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ).

Μπορεί, επίσης, να υποβληθεί αίτηση για την ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ) για επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στην Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν ή τη Νορβηγία (χώρες ΕΟΧ) ή την Ελβετία. Αν προέρχεστε από χώρα εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, μπορείτε επίσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να υποβάλετε αίτηση για την ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ).

Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Αν επιθυμείτε να εγκατασταθείτε μόνιμα στη Γερμανία και να εργαστείτε, π.χ. ως υπάλληλος ή αυτοαπασχολούμενος, στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

 • Φαρμακοποιοί
 • Νοσηλευτές
 • Φυσιοθεραπευτές

χρειάζεστε επιπλέον άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος για να σας επιτραπεί να εργαστείτε με την ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ) στη Γερμανία. Η έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής κάρτας (ΕΕΚ) δεν παρέχει συνεπώς αυτόματα το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος. Πρέπει π.χ. να αποδείξετε επιπλέον ότι διαθέτετε γνώση της γερμανικής γλώσσας. Αν πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις, λαμβάνετε από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα υποδοχής την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Μπορείτε να βρείτε την αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπάγεστε στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

content_Textblock 4579

Στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είναι δυνατή η περιστασιακή και προσωρινή παροχή υπηρεσιών σε άλλη χώρα της ΕΕ, ακόμα και χωρίς αναγνώριση ή ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ), ωστόσο όχι χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Αν επιθυμείτε να εγκατασταθείτε μόνιμα στη Γερμανία και να εργαστείτε, π.χ. ως υπάλληλος ή ως αυτoαπασχολούμενος, στα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

 • Οδηγοί άλπειων διαβάσεων
 • Κτηματομεσίτες

χρειάζεστε οπωσδήποτε αναγνώριση ή ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ). Μπορεί όμως να υπάρχουν πλεονεκτήματα για εσάς.