Έλεγχος αναγνώρισης

Karte von Europa

Επιθυμείτε να εργαστείτε στη Γερμανία, ασκώντας το δικό σας επάγγελμα; Ελέγξτε εάν τα επαγγελματικά προσόντα ή η εκπαίδευσή σας μπορεί να αναγνωριστεί στη Γερμανία. *

*Με τον έλεγχο αναγνώρισης λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το εάν αποκλείεται η αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων. Ο έλεγχος αναγνώρισης δεν είναι, ωστόσο, παροχή νομικών συμβουλών. Μόνο ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας μπορεί να αποφασίσει για την αναγνώριση του επαγγέλματός σας, όταν έχετε υποβάλλει ένα αίτημα.