Τα 6 βήματα της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Δεν έχετε αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σας στη Γερμανία και επιθυμείτε να εκκινήσετε διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη Γερμανία; Εδώ θα βρείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες.

Πρέπει να διαθέτετε πιστοποιητικό κρατικής αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Και πρέπει να θέλετε να εργαστείτε στη Γερμανία.

Βήματα για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

› Εμφάνιση όλων των περιεχομένων1. Μετανάστευση στη Γερμανία

Αν βρίσκεστε ακόμα στο εξωτερικό: Ελέγξτε υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται να ζήσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία. Σ' αυτό βοηθάει το πρόγραμμα γρήγορου ελέγχου "Make it in Germany"|.

2. Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση

Ελέγξτε με την εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση, αν είναι υποχρεωτικό να αποκτήσετε αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας ή όχι. Για το σκοπό αυτό εισαγάγετε το γερμανικό επάγγελμα αναφοράς στο πεδίο αναζήτησης.

Η εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση σάς αναφέρει την αρμόδια υπηρεσία στον τόπο που επιλέξατε. Επιπλέον, η εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση προσφέρει πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμα, την ακριβή διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για το επάγγελμα αυτό και τα αποδεικτικά έγγραφα που πρέπει να καταθέσετε στην αρμόδια υπηρεσία.

3. Παροχή συμβουλών

Τα συμβουλευτικά κέντρα του προγράμματος υποστήριξης "Integration durch Qualifizierung (IQ)" (Ενσωμάτωση μέσω πιστοποίησης) σας συμβουλεύουν δωρεάν στη Γερμανία και σας υποστηρίζουν σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με το σωστό γερμανικό επάγγελμα αναφοράς, τα αποδεικτικά έγγραφα για την αίτηση και όλες τις σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με την αναγνώριση.

Υπάρχουν, επίσης, συμβουλευτικά κέντρα εκτός Γερμανίας.

Τηλεφωνική παροχή συμβουλών παρέχει η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή "Arbeiten und Leben in Deutschland" (Εργασία και διαβίωση στη Γερμανία) της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF).

4. Αίτηση

Πρέπει να τεκμηριώσετε τα επαγγελματικά προσόντα σας, π.χ. με πιστοποιητικά. Πρέπει να αποστείλετε τα πιστοποιητικά αυτά μαζί με την αίτηση αναγνώρισης και άλλα έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία. Μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε την αίτηση αναγνώρισης, αν δεν βρίσκεστε ακόμα στη Γερμανία.

Υπόδειξη: Πολλοί εργαζόμενοι δημόσιων υπηρεσιών στη Γερμανία μιλούν μόνο γερμανικά.

 

5. Έλεγχος

Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει εντός 3 μηνών τα αποδεικτικά έγγραφά σας, από τη στιγμή που θα κατατεθούν πλήρως. Η προθεσμία αυτή μπορεί ωστόσο να ρυθμιστεί διαφορετικά για ορισμένα επαγγέλματα. Σε δύσκολες περιπτώσεις, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί μία φορά και αιτιολογημένα από την αρμόδια υπηρεσία. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει, επίσης, αν πραγματοποιηθεί ανάλυση προσόντων, επειδή λείπουν έγγραφα.

6. Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Όταν η αρμόδια υπηρεσία αποφασίσει σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης που υποβάλατε, θα λάβετε το αποτέλεσμα με τη λεγόμενη απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η οποία ονομάζεται, επίσης, απόφαση παροχής ισοτιμίας.

Στην απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων μπορεί να υπάρχουν διάφορα αποτελέσματα αναγνώρισης:

"Πλήρης αναγνώριση"
Τα επαγγελματικά προσόντα σας είναι ισότιμα με το γερμανικό επάγγελμα αναφοράς. Η πλήρης αναγνώριση είναι υποχρεωτική από το νόμο για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

"Μερική αναγνώριση"
Ένα μέρος των επαγγελματικών προσόντων έχει αναγνωριστεί πλήρως, ενώ σε ένα άλλο μέρος διαπιστώθηκαν ουσιώδεις διαφορές. Για το λόγο αυτό δεν αποκτάτε πλήρη αναγνώριση. Αν επιδιώκετε την πλήρη αναγνώριση, μπορείτε να ολοκληρώσετε τα αντισταθμιστικά μέτρα ή τις προσαρμογές δεξιοτήτων και να εξαλείψετε τις ουσιώδεις διαφορές.

"Απόρριψη αναγνώρισης"
Λαμβάνετε μια απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που απορρίπτει την αναγνώριση, όταν οι διαφορές με το γερμανικό επάγγελμα αναφοράς είναι πολύ μεγάλες.


Πρέπει να εξαλείψω τις ουσιώδεις διαφορές;

Για να λάβετε άδεια εργασίας σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, πρέπει να εξαλείψετε τις ουσιώδεις διαφορές. Αυτό είναι υποχρεωτικό από το νόμο. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς ένα αντισταθμιστικό μέτρο.

Σε μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα επιτρέπεται να εργαστείτε και χωρίς αναγνώριση. Η αναγνώριση μπορεί ωστόσο να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας σε μια αίτηση υποψηφιότητας. Ο (πιθανός) εργοδότης μπορεί ίσως σας να σάς βοηθήσει στη χρηματοδότηση της προσαρμογής δεξιοτήτων.

Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε περίπτωση ελλιπών εγγράφων

Έχετε αποκτήσει κρατικά αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στη χώρα προέλευσής σας, αλλά δεν μπορέσατε να φέρετε όλα τα έγγραφα μαζί σας στη Γερμανία; Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια ανάλυση προσόντων.

Με την ανάλυση προσόντων μπορείτε να αποδείξετε στην πράξη τις επαγγελματικές ικανότητές σας στον τομέα διττών επαγγελμάτων εκπαίδευσης και ειδικότητας αρχιτεχνίτη, π.χ. μέσω

  • ενός δείγματος εργασίας
  • μιας συνέντευξης ή ακόμα και μέσω
  • μιας δοκιμαστικής περιόδου εργασίας σε μια επιχείρηση.

Η ανάλυση προσόντων δεν αποτελεί εξέταση, αλλά μια πρακτική απόδειξη των επαγγελματικών προσόντων σας.

Σε άλλα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η μέθοδος καθορίζεται στους εκάστοτε ειδικούς νόμους σε περίπτωση ελλιπών αποδεικτικών εγγράφων, για παράδειγμα οι ιατροί μπορούν, αν χρειαστεί, να υποβληθούν σε εξέταση γνώσεων. Η αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπάγεστε μπορεί να σας παρέχει συμβουλές σχετικά. Μπορείτε να βρείτε την αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπάγεστε στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Τόσο η ανάλυση προσόντων όσο και η εξέταση γνώσεων αποτελούν μέρος της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Αρχικά πρέπει να υποβάλετε αίτηση αναγνώρισης στην αρμόδια υπηρεσία.

Έξοδα

Η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων κοστίζει ένα χρηματικό ποσό. Μπορείτε να ερευνήσετε τα έξοδα στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση. Η αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπάγεστε μπορεί, επίσης, να σας ενημερώσει για τα έξοδα. Μπορεί να προστεθούν και άλλα έξοδα, όπως για παράδειγμα για μεταφράσεις εγγράφων ή για τη συμμετοχή σε μια εξέταση.

Τα έξοδα βαρύνουν εσάς. Ίσως όμως μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση. Αν για παράδειγμα λαμβάνετε κρατικά επιδόματα στήριξης ανέργων Hartz IV ή Arbeitslosengeld II, θα πρέπει να ρωτήσετε πριν από τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στην υπηρεσία εργασίας ή στο Jobcenter που ανήκετε, αν καλύπτονται τα έξοδα αυτά. Αν είστε εργαζόμενοι και δεν λαμβάνετε χρήματα από το κράτος, υπάρχουν άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης.

Η ανάλυση προσόντων κοστίζει, επίσης, ένα χρηματικό ποσό (για παράδειγμα για υλικά, συνεργείο ή για ειδικούς σε θέματα επαγγελματικών απαιτήσεων). Τα έξοδα αυτά μπορούν, για παράδειγμα, να καλυφθούν από το Jobcenter, ιδρύματα ή τα "Ειδικά ταμεία ανάλυσης προσόντων".