Αναγνώριση

Ένας άντρας με κοστούμι ανεβαίνει μια σκάλα
© ReeldealHD images / Fotolia

Επαγγελματική αναγνώριση

Τι σημαίνει γενικά "αναγνώριση" σε σχέση με το επάγγελμά μου και γιατί τη χρειάζομαι ενδεχομένως στη Γερμανία; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση και πώς εξελίσσεται η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων;

Περισσότερα για την επαγγελματική αναγνώρισηmore


Δύο νεαρά άτομα από πίσω με σακίδια πλάτης
© Halfpoint / Fotolia

Σχολείο και ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η αναγνώριση του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι σημαντική για μια θέση επαγγελματικής εκπαίδευσης ή για σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν οδηγούν σε κάποιο νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, υπάρχουν αξιολογήσεις πιστοποιητικών.

Αναγνώριση σε σχολείο και ίδρυμα ΤΕmore


Ένα σημάδι παραγράφου στηρίζεται στον τοίχο
© Coloures-Pic / Fotolia

Νομικές βάσεις

Για την αναγνώριση στη Γερμανία επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, υπάρχουν διάφορες νομικές βάσεις, τις οποίες εξηγούμε εδώ.

Συνέχεια στις νομικές βάσειςmore