Αναγνώριση σχολικής εκπαίδευσης

Μια στοίβα βιβλία μπροστά από ένα γραφείο και έναν πράσινο πίνακα
© Dmitry Vereshchagin / Fotolia

Η αναγνώριση της γενικής σχολικής σας εκπαίδευσης μπορεί να είναι σημαντική για την επαγγελματική εξέλιξή σας. Εδώ σας παρέχουμε μια επισκόπηση για τις δυνατότητες που έχετε, αν επιθυμείτε να αναγνωριστεί στη Γερμανία το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτετε ή να συνεχίσετε την παρακολούθηση σχολείου.

Χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι επαγγελματικές προοπτικές στη Γερμανία δεν είναι καλές. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις αναμένουν ένα απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μια επακόλουθη επαγγελματική πιστοποίηση προσόντων. Στη Γερμανία μπορείτε γενικά να υποβάλετε αίτηση για αναγνώριση των πιστοποιητικών φοίτησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχετε αποκτήσει – ανεξάρτητα από την υπηκοότητά σας. Μπορείτε να συνεχίσετε στη Γερμανία το σχολείο μέχρι το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή να αποκτήσετε εκ των υστέρων ένα απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναγνώριση απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτετε μπορεί να αναγνωριστεί ως ισότιμο ενός γερμανικού απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αρμόδιες για την αναγνώριση είναι οι υπηρεσίες αναγνώρισης πιστοποιητικών των ομόσπονδων κρατιδίων. Μπορείτε να τις βρείτε στη βάση δεδομένων anabin της κεντρικής υπηρεσίας για εκπαιδευτικά θέματα της αλλοδαπής (ZAB).

Οι υπηρεσίες αναγνώρισης πιστοποιητικών πραγματοποιούν μόνο διαδικασίες για την αναγνώριση απολυτηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αναγνωρίσεις επιδόσεων σε επιμέρους μαθήματα σε σχολές δεν είναι δυνατές.

Αν επιθυμείτε να ξεκινήσετε σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αρμόδια για την αξιολόγηση του πιστοποιητικού φοίτησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτετε είναι συνήθως τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πράξη ισοτιμίας που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία αναγνώρισης πιστοποιητικών μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και για την αίτηση υποψηφιότητας για θέση φοίτησης.

Δεν έχετε απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Τι γίνεται τότε;

Αν είστε ακόμα σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, πρέπει να παρακολουθήσετε το σχολείο και μπορείτε εκεί να αποκτήσετε ένα απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η υποχρεωτική εκπαίδευση στη Γερμανία ξεκινάει κατά κανόνα με την ηλικία των 6 ετών και διαρκεί εννέα πλήρη σχολικά έτη. Για την κατάταξη των μαθητών αποφασίζει η εκάστοτε διεύθυνση σχολείου σε συνεννόηση με την αρμόδια δημόσια υπηρεσία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατάταξη πραγματοποιείται κατά κανόνα μετά από ένα δοκιμαστικό μάθημα. Επικοινωνήστε για το σκοπό αυτό με την αρμόδια δημόσια υπηρεσία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία υπάγεστε.

Αν είστε μεγαλύτερης ηλικίας και κατά συνέπεια δεν υπάγεστε πλέον στην υποχρεωτική εκπαίδευση, μπορείτε μέσω παρακολούθησης ενός σχολείου ή μαθημάτων να αποκτήσετε εκ των υστέρων απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.