Βιετνάμ

Λογότυπο Pro Recognition και AHK Βιετνάμ

Επιθυμείτε να ζήσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία; Αναζητάτε μια θέση εργασίας στο επάγγελμα, για το οποίο έχετε αποκτήσει ένα πτυχίο στο Βιετνάμ; Τότε θα πρέπει να δηλώσετε αν επιθυμείτε να αναγνωρίσετε στη Γερμανία τα επαγγελματικά προσόντα σας.

Λάβετε συμβουλές για το σκοπό αυτό από την Αντιπροσωπεία για τη Γερμανική Οικονομία στο Βιετνάμ (AHK Βιετνάμ) προσωπικά στα Βιετναμέζικα, τα Γερμανικά και τα Αγγλικά.

Το AHK σάς συμβουλεύει σχετικά με τις δυνατότητες αναγνώρισης στη Γερμανία των επαγγελματικών προσόντων σας, σάς υποστηρίζει στη συλλογή των εγγράφων και σάς βοηθάει με την υποβολή της αίτησης.

content_Textblock 4017

"Με χαροποιεί ότι μετά από τις παροχές συμβουλών που παρέχω, λαμβάνω τόσα πολλά θετικά μηνύματα! Σε εμάς λαμβάνετε έγκυρες πληροφορίες και έτσι γνωρίζετε ακριβώς, τι ακολουθεί στα επόμενα βήματα."

Για προσωπική παροχή συμβουλών απευθυνθείτε επί τόπου στη σύμβουλο αναγνώρισης της υπηρεσίας που υπάγεστε:

Nguyen Hang Nga
Σύμβουλος αναγνώρισης

email: nga.nguyen@vietnam.ahk.de
Τηλέφωνο: +84 (28) 3824 4345

Αντιπροσωπεία για τη Γερμανική Οικονομία στο Βιετνάμ
4th Floor, 33 Le Duan Blvd
Dist.1, Ho Chi Minh City
Vietnam