Πολωνία

Λογότυπο Pro Recognition και AHK

Επιθυμείτε να ζήσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία; Αναζητάτε μια θέση εργασίας στο επάγγελμα, για το οποίο έχετε αποκτήσει ένα πτυχίο στην Πολωνία; Τότε θα πρέπει να δηλώσετε αν επιθυμείτε να αναγνωρίσετε στη Γερμανία τα επαγγελματικά προσόντα σας.

Λάβετε συμβουλές για το σκοπό αυτό από το Γερμανοπολωνικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο (AHK Πολωνίας) προσωπικά στα Πολωνικά και τα Γερμανικά.

Το AHK σάς συμβουλεύει σχετικά με τις δυνατότητες αναγνώρισης στη Γερμανία των επαγγελματικών προσόντων σας, σάς υποστηρίζει στη συλλογή των εγγράφων και σάς βοηθάει με την υποβολή της αίτησης.

Фотография консультанта

"Ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν χρειάζεστε πάντα αναγνώριση εντός της Ευρώπης: Σας παρέχει πολλά πλεονεκτήματα κατά την αναζήτηση εργασίας στη Γερμανία. Θεωρούμε καθήκον μας να σάς βοηθήσουμε σε αυτό στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών."

Για προσωπική παροχή συμβουλών απευθυνθείτε επί τόπου στη σύμβουλο αναγνώρισης της υπηρεσίας που υπάγεστε:

Magdalena Zareba
Σύμβουλος αναγνώρισης

email: mzareba@ahk.pl
Τηλέφωνο: + 48 22 53 10 502

Γερμανοπολωνικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο
ul. Miodowa 14
00-246 Warschau
Polen