Κίνα

Λογότυπα ProRecognition και AHK Κίνας/Σανγκάη

Επιθυμείτε να ζήσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία; Αναζητάτε μια θέση εργασίας στο επάγγελμα, για το οποίο έχετε αποκτήσει ένα πτυχίο στην Κίνα; Τότε θα πρέπει να δηλώσετε αν επιθυμείτε να αναγνωρίσετε στη Γερμανία τα επαγγελματικά προσόντα σας.

Λάβετε συμβουλές για το σκοπό αυτό από την Αντιπροσωπεία για τη Γερμανική Οικονομία στη Σανγκάη (AHK Κίνας/Σανγκάη) προσωπικά στα Κινεζικά, τα Γερμανικά και τα Αγγλικά.

Το AHK σάς συμβουλεύει σχετικά με τις δυνατότητες αναγνώρισης στη Γερμανία των επαγγελματικών προσόντων σας, σάς υποστηρίζει στη συλλογή των εγγράφων και σάς βοηθάει με την υποβολή της αίτησης.

content_Textblock 3951

"Ένα μεγάλο εμπόδιο για τους ενδιαφερόμενους για αναγνώριση από την Κίνα είναι συχνά η γλώσσα. Η καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας αποτελεί ωστόσο μια σημαντική προϋπόθεση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα πολύ για να πείσουμε!"

Για προσωπική παροχή συμβουλών απευθυνθείτε επί τόπου στη σύμβουλο αναγνώρισης της υπηρεσίας που υπάγεστε:

Zhang Qianqian
Σύμβουλος αναγνώρισης

email: Zhang.qianqian@sh.china.ahk.de
Τηλέφωνο: +86 21 38585051

Αντιπροσωπεία για τη Γερμανική Οικονομία στη Σανγκάη
29/F Gopher Center
757 Mengzi Road
Shanghai 200023
VR China