Αίγυπτος

Λογότυπο Pro Recognition και AHK Αιγύπτου

Επιθυμείτε να ζήσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία; Αναζητάτε μια θέση εργασίας στο επάγγελμα, για το οποίο έχετε αποκτήσει ένα πτυχίο στην Αίγυπτο; Τότε θα πρέπει να δηλώσετε αν επιθυμείτε να αναγνωρίσετε στη Γερμανία τα επαγγελματικά προσόντα σας.

Λάβετε συμβουλές για το σκοπό αυτό από το Γερμανοαραβικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο (AHK Αιγύπτου) προσωπικά στα Αραβικά, τα Γερμανικά και τα Αγγλικά.

Το AHK σάς συμβουλεύει σχετικά με τις δυνατότητες αναγνώρισης στη Γερμανία των επαγγελματικών προσόντων σας, σάς υποστηρίζει στη συλλογή των εγγράφων και σάς βοηθάει με την υποβολή της αίτησης.

content_Textblock 3950

"Για την επαγγελματική αναγνώριση απαιτούνται πολλά έγγραφα. Στη Γερμανία έχω επισκεφτεί αρμόδιες υπηρεσίες και γι' αυτό γνωρίζω ακριβώς, πώς εργάζονται εκεί και τι χρειάζεται για την αίτηση."

Για προσωπική παροχή συμβουλών απευθυνθείτε επί τόπου στη σύμβουλο αναγνώρισης της υπηρεσίας που υπάγεστε:

Yasmin Fauzy
Σύμβουλος αναγνώρισης


email: yasmin.fauzy@ahk-mena.com
Τηλέφωνο: +202 3333 8453

Γερμανοαραβικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο
German Industry and Commerce Tower
21 Soliman Abaza Street, off Jameat El Dowal El Arabia St.
Mohandessin – Giza
CAIRO