ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ


Τα σημεία επαφής του προγράμματος υποστήριξης "Ενσωμάτωση μέσω της εκπαίδευσης (IQ) " προσφέρουν στη Γερμανία πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της επαγγελματικής αναγνώρισης και παραπέμπουν τους ενδιαφερόμενους για αναγνώριση στην αρμόδια αρχή για το αίτημά τους.

Ορισμένα σημεία επαφής προσφέρουν, επίσης, συμβουλές για δωρεάν μέτρα εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές μπορείτε να λάβετε από τα σημεία επαφής του δικτύου IQ.

Υπόδειξη για τους ενδιαφερόμενους για αναγνώριση από το εξωτερικό:
Απευθυνθείτε σε ένα συμβουλευτικό κέντρο στο ομόσπονδο κρατίδιο, στο οποίο σχεδιάζετε να εργαστείτε, ακόμα και εάν δεν κατοικείτε ακόμα στη Γερμανία.