Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες
Your profession Your profession
Your profession
What needs to be considered? What needs to be considered?
What needs to be considered?
Your place of work Your place of work
Your place of work
Counselling Counselling
Information on counselling
Your country of training Your country of training
Your country of training
Your procedure in detail Your procedure in detail
Your procedure
in detail

Your profession: Road construction worker (master craftsperson) (m/f)

Professional activities

Road construction workers (master craftspersons) plan, direct and monitor work processes, in particular in the area of road building, civil engineering but also in the administration of highways. They ensure the quality of the work and occasionally are also actively involved in the work. They carry out commercial tasks, manage skilled workers and are responsible for company-based training.

Fields of work

Road construction workers (master craftspersons) work, for example,

  • in civil engineering companies, particularly in the construction or roads, runways and sports facilities
  • in duct construction
  • in the construction of pipelines and underground cabling
  • in companies in the building materials industry, for firms specialising in industrial disassembly, and in companies in the gardening and landscaping sector
  • for municipal building authorities, and for road and motorway maintenance departments
The professional profiles are based on information from berufenet at the Federal Employment Agency and BIBB (Federal Institute for Vocational Education and Training).