Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες
Your profession Your profession
Your profession
What needs to be considered? What needs to be considered?
What needs to be considered?
Your place of work Your place of work
Your place of work
Counselling Counselling
Information on counselling
Your country of training Your country of training
Your country of training
Your procedure in detail Your procedure in detail
Your procedure
in detail

Your profession: Doctor of medicine (m/f)

Professional activities

Doctors of medicine examine patients, collect findings, diagnose illnesses, stipulate treatment measures and carry out medical treatments and procedures.

Fields of work

Doctors of medicine work, for example,

  • in surgeries and at clinics
  • at health centres and rehabilitation centres
  • in hospices
  • for elderly care and nursing services
  • in medical research and teaching
  • in the pharmaceutical industry
  • at health authorities, health insurance companies, and medical associations
The professional profiles are based on information from berufenet at the Federal Employment Agency and BIBB (Federal Institute for Vocational Education and Training).