Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες
Your profession Your profession
Your profession
What needs to be considered? What needs to be considered?
What needs to be considered?
Your place of work Your place of work
Your place of work
Counselling Counselling
Information on counselling
Your country of training Your country of training
Your country of training
Your procedure in detail Your procedure in detail
Your procedure
in detail

Your profession: Road builder (m/f)

Professional activities

Road builders create the substructure and surface of roads, pathways and squares and maintain traffic routes.

Fields of work

Road builders work, for example,

  • in road building, and in the construction of runways and sports grounds
  • in duct and pipeline construction and in underground cabling
  • for municipal building authorities and the road and motorway maintenance Departments
The professional profiles are based on information from berufenet at the Federal Employment Agency and BIBB (Federal Institute for Vocational Education and Training).